Děkujeme za Vaši zpětnou vazbu.
Přidali jste produkt na seznam přání.
Odstranili jste produkt ze svého seznamu přání.
Do seznamu přání nemůžete přidat další produkty.
Do seznamu přání nemůžete přidat další produkty.
Určitě chcete vymazat položky ze seznamu přání?
Porovnávat můžete pouze produkty ze stejné kategorie.
Přidali jste položku na porovnání. Jen tak dál!
Odebrali jste položku z porovnání! Jen tak dál!
Váš seznam pro porovnání je plný!
Přidali jste pouze 1 produkt. Přidejte další produkty pro porovnání.

4 min číst

Jak nainstalovat novou lednici Beko s výdejníkem vody se zásobníkem nebo připojením na vodu?

Jak nainstalovat novou lednici Beko s výdejníkem vody se zásobníkem nebo připojením na vodu?
Jak nainstalovat novou lednici Beko s výdejníkem vody se zásobníkem nebo připojením na vodu?

 

 

Co budete potřebovat

 

Nářadí: 

Klíč, šroubovák

 

Připojení:

Integrovaný zásobník vody, připojení k vodovodnímu řádu nebo barel

 

Součástky a příslušenství:

Hadice přívodu vody, vodní filtr, spojovací materiál (u modelů připojených na vodu)

 

Náročnost:

Modely nepřipojené na vodu: 1/5

Modely připojené na vodu: 4/5

 

Přibl. doba trvání:

15 minut u modelů nepřipojených na vodu

45 minut u modelů připojených na vodu

 

 

 

Než začnete

 

Před použitím výdejníku vody musíte zjistit, jestli se jedná o model se zásobníkem nebo připojením na vodu. Modely se zásobníkem mají ve dvířkách plastový nebo skleněný zásobník vody pro uchovávání vody. Modely s připojením na vodu musí být připojeny k přívodu vody, aby mohly fungovat. 

 

Pokud jste postupovali podle kroků v našem průvodci instalací lednice, jste připraveni přejít k připojení vody. 

 

 

 

Lednice nepřipojené na vodu s výdejníkem vody

 

Pokud model vaší lednice nemá připojení na vodu, musí mít zásobník vody, z kterého bude vodu čerpat. Zásobníky vody se obvykle nachází ve dvířkách chladničky a jsou vyjímatelné. Podívejte se do návodu k použití a najděte zásobník vody v lednici.

 

Vyjměte zásobník a před použitím jej vypláchněte pod tekoucí vodou. Poté naplňte zásobník pitnou vodou. Jakmile je vaše lednice připravena vydávat vodu, alespoň 4krát nebo 5krát naplňte sklenici a vodu vylijte, než budete pít vodu z výdejníku. 

 

 

 

Lednice připojené na vodu s výdejníkem vody

 

Pokud jste si koupili lednici s připojením na vodu, měla by být dodána s hadicí přívodu vody a spojovacím materiálem.

 

Lednice s připojením na vodu musí být připojeny přímo k přívodu vody. Může se jednat o domácí vodovodní řád nebo barel vody. Některé modely jsou vybaveny také externím vodním filtrem. Níže jsou vysvětlené jednotlivé způsoby připojení. 

 

 

 

Připojení k vodovodnímu řádu

 

Nejprve budete muset připojit hadici přívodu vody ke spotřebiči. Za tímto účelem odmontujte spojovací díl ze vstupu vody v zadní části spotřebiče. 

 

Provlékněte hadici skrz spojovací díl. Zatlačte hadici pevně do vstupu. 

 

Zatlačte spojku zpět do její polohy, poté ji otočením utáhněte. Měli byste to zvládnout rukou, ale můžete použít klíč nebo kleště, abyste měli jistotu, že spoj pevně drží.

 

Nyní budete potřebovat připojit hadici k vodovodnímu řádu. Nejprve nasaďte na uzávěr adaptér a spoj pevně utáhněte. 

 

Nyní vyjměte z adaptéru přípojku hadice.

 

Konec hadice přívodu vody provlékněte skrz přípojku hadice, kterou jste v předchozím kroku vyjmuli, poté našroubujte přípojku zpět na adaptér, přičemž nejprve silou zatlačte hadici do adaptéru (stejně jako při připojování ke spotřebiči). 

 

Na závěr namontujte svorky hadice na zeď a zajistěte jimi hadici přívodu vody, aby se nemohla hýbat, odpojit nebo poškodit při přesouvání spotřebiče.

 

 

 

Instalace vodního filtru

 

Možná budete chtít nainstalovat také vodní filtr, který je s některými modely dodáván. Za tímto účelem postupujte podle popisu výše, jen ještě navíc připevněte filtr na zeď.

 

Nejprve budete muset vybrat místo na zdi, kam můžete filtr připevnit. Upozorňujeme, že filtr nesmí být připevněn na spotřebič. Jakmile zvolíte umístění, můžete na zeď namontovat upevňovací držáky dodané se spotřebičem. Nezapomeňte, že filtr musí být nainstalován ve vzpřímené poloze. Jakmile budou držáky namontované, zacvakněte filtr na místo.

 

Z obou konců filtru vede hadice přívodu vody. Připojte je k uzávěru vodovodního řadu a spotřebiči, jak je popsáno výše.

 

 

 

Zkouška připojení

 

Zapněte přívod vody a zkontrolujte, zda někde nedochází k úniku vody. Pokud si všimnete úniku vody, vypněte přívod vody a utáhněte všechny spoje, setřete vyteklou vodu, poté znovu zapněte přívod vody a kontrolu opakujte.

 

 

 

Připojení k barelu s vodou

 

Pokud voda z kohoutku není vhodná ke konzumaci, můžete spotřebič připojit také k barelu. Budete si však muset pořídit také čerpadlo. Váš prodejce vám jistě rád poradí s výběrem vhodného čerpadla.

 

Nejprve budete muset připojit hadici přívodu vody ke spotřebiči. Za tímto účelem odmontujte spojovací díl ze vstupu vody v zadní části spotřebiče. Provlékněte hadici skrz spojovací díl, poté ji zatlačte pevně do vstupu. Zatlačte spojku zpět do její polohy, poté ji otočením utáhněte. Měli byste to zvládnout rukou, ale můžete použít klíč nebo kleště, abyste měli jistotu, že spoj pevně drží.

 

Poté připojte hadici přívodu vody vedoucí od spotřebiče k čerpadlu a propojte čerpadlo a barel. Potřebné informace najdete v návodu k použití čerpadla.

 

 

 

Zkouška připojení

 

Zapněte přívod vody a zkontrolujte, zda někde nedochází k úniku vody. Pokud si všimnete úniku vody, vypněte přívod vody a utáhněte všechny spoje, setřete vyteklou vodu, poté znovu zapněte přívod vody a kontrolu opakujte.

 

Než začnete pít vodu z výdejníku, nechte přístrojem protéct alespoň 4 nebo 5 velkých sklenic vody. 

 

 

 

Před použitím

 

Než zapojíte spotřebič do zásuvky a zapnete přívod elektřiny, počkejte alespoň 4 hodiny, aby se usadil plyn a kapalina v kompresoru. Po uplynutí této doby budete připraveni přístroj zapojit, zapnout a přesunout na místo. Nakloňte lednici dozadu a pomocí koleček v zadní části podstavce jej posuňte na místo. Dejte pozor, abyste nenarušili připojení na vodu nebo nezamotali napájecí kabel. 

 

Jakmile bude spotřebič na místě, seřiďte přední nožky a spotřebič vyvažte. Rukou otáčejte kroužky kolem nožek, dokud nebudou obě nožky v pevném kontaktu se zemí. Pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je spotřebič vyvážený.

 

Na závěr můžete naplnit všechny zásobníky na vodu. Budete muset počkat přibližně 6 hodin, než budete moci do nové lednice naskládat potraviny. Tato doba je potřeba, aby lednice dosáhla nastavené teploty.

 

 

 

A je to. Právě jste nainstalovali svou novou lednici Beko s výdejníkem vody! Věříme, že vám bude nový spotřebič dobře sloužit.

 

 

Chcete nás raději kontaktovat přímo?