Děkujeme za Vaši zpětnou vazbu.
Přidali jste produkt na seznam přání.
Odstranili jste produkt ze svého seznamu přání.
Do seznamu přání nemůžete přidat další produkty.
Do seznamu přání nemůžete přidat další produkty.
Určitě chcete vymazat položky ze seznamu přání?
Porovnávat můžete pouze produkty ze stejné kategorie.
Přidali jste položku na porovnání. Jen tak dál!
Odebrali jste položku z porovnání! Jen tak dál!
Váš seznam pro porovnání je plný!
Přidali jste pouze 1 produkt. Přidejte další produkty pro porovnání.

1 min číst

Jak lze vypnout zvukový signál upozorňující na vysokou teplotu uvnitř mrazáku?

Jak lze vypnout zvukový signál upozorňující na vysokou teplotu uvnitř mrazáku?
Jak lze vypnout zvukový signál upozorňující na vysokou teplotu uvnitř mrazáku?

 

 

Pokud není v mrazáku dostatečně nízká teplota, rozsvítí se červená kontrolka nebo se spustí zvukový signál upozorňující na vysokou teplotu. Dokud kontrolka nezhasne, není vhodné v mrazáku skladovat potraviny. Problém zkuste vyřešit pomocí jednoho z následujících řešení.

 

 

 

Dejte své nové mrazničce čas dosáhnout dostatečně nízké teploty

 

Při prvním zapnutí mrazáku do zásuvky se rozsvítí červená kontrolka, která varuje před vysokou teplotou. To znamená, že teplota uvnitř spotřebiče je stále příliš vysoká. Dveře mrazáku nechte zavřené několik hodin, až kontrolka zhasne.

 

 

 

Neukládejte do spotřebiče horké jídlo

 

Pokud do mrazáku dáte teplé jídlo, bude potřeba více času pro ustálení vnitřní teploty. Než do mrazáku jídlo vložíte, nechte jej vychladnout.

 

 

 

Zkontrolujte, zda těsnění dvířek není uvolněné, popraskané nebo potrhané

 

Chladný vzduch ve vašem spotřebiči musí být řádně izolovaný od vnějších teplot. Zkontrolujte, zdali se mezi těsněním dveří a skříní mrazáku nevyskytují mezery. Pokud nějakou odhalíte, pomocí prstů jemně odtáhněte těsnění dveří směrem od jejich rámu.

 

Pokud jsou mezery stále patrné, je nutné vyměnit těsnění. V takovém případě se obraťte na autorizovaný servis. 

 

 

 

Neotevírejte dveře příliš často a nenechávejte je otevřené po delší dobu.

 

Aby zůstalo jídlo v mrazáku zmražené, je nutné uvnitř spotřebiče uchovat stálou teplotu vzduchu. Pokud budete dveře mrazáku otevírat příliš často nebo je necháte otevřené příliš dlouho, teplý vzduch zvenčí zvýší teplotu uvnitř spotřebiče.

 

 

 

Zkontrolujte tvorbu námrazy

 

Zkontrolujte, jestli se uvnitř mrazáku netvoří námraza. Pokud vnitřní stěny mrazáku pokrývá viditelná námraza, musíte jej ručně odmrazit.

 

Další informace o odmrazení najdete v návodu k použití. Pokud nemůžete návod najít, stáhněte si jej zde podle čísla modelu vašeho produktu.

 

Mrazáky Beko s technologií MinFrost® značně snižují tvorbu ledu, a tedy i četnost nutnosti odmrazovat.

 

 

Chcete nás raději kontaktovat přímo?