Děkujeme za Vaši zpětnou vazbu.
Přidali jste produkt na seznam přání.
Odstranili jste produkt ze svého seznamu přání.
Do seznamu přání nemůžete přidat další produkty.
Do seznamu přání nemůžete přidat další produkty.
Určitě chcete vymazat položky ze seznamu přání?
Porovnávat můžete pouze produkty ze stejné kategorie.
Přidali jste položku na porovnání. Jen tak dál!
Odebrali jste položku z porovnání! Jen tak dál!
Váš seznam pro porovnání je plný!
Přidali jste pouze 1 produkt. Přidejte další produkty pro porovnání.

2 min číst

Jak vyřešit problém s mrazákem, který dostatečně nemrazí?

Jak vyřešit problém s mrazákem, který dostatečně nemrazí?
Jak vyřešit problém s mrazákem, který dostatečně nemrazí?

 

 

Existuje několik důvodů, proč vaše mraznička nemrazí dostatečně. Zkuste, jestli některá z následujících rad problém nevyřeší. 

 

 

 

Dejte své nové mrazničce čas dosáhnout dostatečně nízké teploty

 

Při prvním zapnutí mrazáku do zásuvky se rozsvítí červená kontrolka, která varuje před vysokou teplotou. To znamená, že teplota uvnitř spotřebiče je stále příliš vysoká. Dveře mrazáku nechte zavřené několik hodin, až kontrolka zhasne.

 

 

 

Neukládejte do spotřebiče horké jídlo

 

Pokud do mrazáku dáte teplé jídlo, bude potřeba více času pro ustálení vnitřní teploty. Než do mrazáku jídlo vložíte, nechte jej vychladnout.

 

 

 

Zkontrolujte, zda těsnění dvířek není uvolněné, popraskané nebo potrhané

 

Chladný vzduch ve vašem spotřebiči musí být řádně izolovaný od vnějších teplot. Zkontrolujte, zdali se mezi těsněním dveří a skříní mrazničky nevyskytují žádné mezery. Pokud nějakou odhalíte, jemně pomocí prstů odtáhněte těsnění dveří od jejich rámu. 

 

Pokud dveře dostatečně netěsní, zkuste těsnění otřít hadříkem či houbičkou namočenou v teplé vodě. Nepoužívejte však abrazivní čisticí prostředky, jelikož mohou těsnění poškodit. Pokud je těsnění uvolněné nebo popraskané, je nutné jej opravit nebo zcela vyměnit. Pokud se domníváte, že by tomu tak mohlo být, obraťte se na autorizovaného servisního technika.

 

 

 

Neotevírejte dveře příliš často a nenechávejte je otevřené po delší dobu.

 

Námraza se tvoří především kvůli kontaktu teplého vzduchu zvenčí a chladného vzduchu uvnitř lednice s mrazákem. Tomu se lze vyhnout, když nebudete otevírat dveře příliš často a nenecháte je otevřené příliš dlouho.

 

 

 

Zkontrolujte tvorbu námrazy

 

Zkontrolujte, jestli se uvnitř mrazáku netvoří námraza. Pokud vnitřní stěny mrazáku pokrývá viditelná námraza, musíte jej ručně odmrazit. Další informace o odmrazení najdete v návodu k použití. Pokud nemůžete návod najít, stáhněte si jej zde podle čísla modelu vašeho produktu. Pokud je mrazák Beko vybavený funkcí No-Frost, nemusíte jej odmrazovat ručně. Naše mrazáky s funkcí No Frost automaticky odstraňuje teplý vzduch, který se dostane dovnitř spotřebiče zvenku, a zabraňuje tak tvoření námrazy.

 

Další informace o odmrazení najdete v návodu k použití. Pokud nemůžete návod najít, stáhněte si jej zde podle čísla modelu vašeho produktu. 

 

 

 

Využijte výhody technologie MinFrost®

 

Mrazáky Beko s technologií MinFrost® značně snižují tvorbu námrazy, a tedy i nutnost odmrazování.

 

 

Chcete nás raději kontaktovat přímo?