Děkujeme za Vaši zpětnou vazbu.
Přidali jste produkt na seznam přání.
Odstranili jste produkt ze svého seznamu přání.
Do seznamu přání nemůžete přidat další produkty.
Do seznamu přání nemůžete přidat další produkty.
Určitě chcete vymazat položky ze seznamu přání?
Porovnávat můžete pouze produkty ze stejné kategorie.
Přidali jste položku na porovnání. Jen tak dál!
Odebrali jste položku z porovnání! Jen tak dál!
Váš seznam pro porovnání je plný!
Přidali jste pouze 1 produkt. Přidejte další produkty pro porovnání.

3 min číst

Jak správně číst informace na energetických štítcích myček nádobí?

Jak správně číst informace na energetických štítcích myček nádobí?
Jak správně číst informace na energetických štítcích myček nádobí?

 

 

Energetické štítky obsahují mnoho důležitých informací o daném produktu. Pojďme si ukázat, jaké informace na štítcích najdete a co znamenají.

 

 

 

Co je energetický štítek EU?

 

Energetické štítky EU představují standardizovaný systém hodnocení energetické účinnosti, které vydává Evropská unie pro většinu domácích spotřebičů. První energetický štítek EU se na spotřebiči objevil v roce 1994. Od té doby začaly energetické právní předpisy EU zahrnovat víc a víc kategorií a štítky se několikrát aktualizovaly. 

 

Hlavním účelem energetických štítků EU je kolektivně snížit spotřebu energie domácích spotřebičů v Evropě, a to následujícími kroky: 

 

1. Poskytnout zákazníkům přehledná srovnávací kritéria a pomoci jim volit energeticky účinnější produkty. 

2. Podpořit společnosti, aby investovaly do vývoje energeticky účinnějších produktů. 

 

Energetické štítky obsahují důležité informace o spotřebičích, jako je roční spotřeba energie, hlučnost nebo kapacita. Tyto malé štítky shrnují všechny informace, které byste při výběru nové myčky nádobí měli zvážit.

 

 

 

Jaké informace jsou uvedené na energetickém štítku myčky nádobí?

 

Zde uvádíme, jak energetický štítek EU myček nádobí vypadá a co znamenají jednotlivé symboly a čísla: 

 

Dále naleznete podrobnější informace o významu jednotlivých hodnocení a čísel.

 

 

 

01.

Energetická třída (A+++ až D)

 

Energetické třídy myček nádobí se pohybují od A+++ po D. Největší myčky bývají obvykle nejúčinnější. Upozorňujeme však, že abyste dosáhli co nejnižší spotřeby vody a energie, je nutné myčku vždy plně naskládat nádobím.

 

Jednou z hlavních součástek, která ovlivňuje účinnost spotřebiče, je invertorový motor. Koukejte po myčkách nádobí s bezkartáčovým motorem. Jsou účinnější a tišší než ostatní typy motorů.

 

 

 

02.

Roční spotřeba energie (kWh/rok)

 

Energetické štítky myček nádobí obsahují odhadovanou roční spotřebu energie, ačkoliv přesnost tohoto údaje záleží na tom, jak často spotřebič používáte. V případě myček nádobí se roční spotřeba energie odhaduje na základě 280 standardních cyklů mytí za rok, což připadá přibližně na 5 cyklů mytí za týden. 

 

Množství energie, které vaše myčka spotřebuje, velmi závisí na vašem způsobu mytí nádobí. Pokud tedy chcete získat blízkou představu výdajů, které na provoz myčky nádobí ročně vynaložíte, stačí vynásobit roční spotřebu energie myčky cenou za 1 kWh od vašeho dodavatele energie.

 

 

 

03.

Roční spotřeba vody (l/rok)

 

Energetické štítky myček nádobí také obsahují odhadovanou roční spotřebu vody, která se obvykle pohybuje mezi 3 300 a 3 600 litry ročně. Odhad se opět zakládá na 280 standardních cyklech mytí za jeden rok.

 

 

 

04.

Třída účinnosti sušení (A až G)

 

Třídy účinnosti sušení myček nádobí se pohybují od A po G a uvádí, jak je myčka účinná během sušení.

 

 

 

05.

Kapacita (počet sad nádobí)

 

Kapacita myčky se uvádí v sadách nádobí. Jedna sada obsahuje mělký talíř, malý talíř, sklenici, hluboký talíř, čajový hrnek, podšálek a sadu příborů.

 

 

 

06.

Hlučnost (dB)

 

V poslední řadě můžete na štítcích nalézt informace o provozní hlučnosti spotřebiče. Hlučnost nejnovějších spotřebičů se pohybuje mezi 40–55 dB. Pro srovnání, běžná konverzace se pohybuje kolem 60 dB a zvonek domácího telefonu okolo 80 dB. 

 

 

 

Proč by vás měla energetická účinnost zajímat?

 

Z dvou hlavních důvodů:

 

1. Rozpočet vaší domácnosti 

2. Životní prostředí 

 

Myčky nádobí s vyšším energetickým hodnocením bývají sice dražší, zato však šetří výdaje na energii. Pokud tedy přejdete na energeticky účinnější spotřebiče, můžete snížit náklady na energii až o 50 % a počáteční investice se vám vrátí během několika let. 

 

Ceny za energie rychle rostou po celém světě. Náš životní styl vyžaduje stále větší množství energie, zatímco zdroje se zmenšují. Podle Evropské komise by vaše úspory mohly po dobu životnosti vašeho spotřebiče dosáhnout až 300 euro. A to nebere v úvahu průběžné zvyšování cen.   

 

Možná si říkáte, jaký dopad může mít jen jedna myčka? Ale jde o kumulativní efekt. Energetická účinnost je dnes nanejvýš důležitá, jelikož zdroje se vyčerpávají a dopady lidského života na přírodu se neustále prohlubují. 

 

Kdyby celá Evropa vyměnila své myčky nádobí za efektivnější modely, do roku 2020 by ušetřila celkem 2 TWh (to je 2.000.000.000 kWh!) elektřiny.  

 

 

Chcete raději s někým spojit?