Děkujeme za Vaši zpětnou vazbu.
Přidali jste produkt na seznam přání.
Odstranili jste produkt ze svého seznamu přání.
Do seznamu přání nemůžete přidat další produkty.
Do seznamu přání nemůžete přidat další produkty.
Určitě chcete vymazat položky ze seznamu přání?
Porovnávat můžete pouze produkty ze stejné kategorie.
Přidali jste položku na porovnání. Jen tak dál!
Odebrali jste položku z porovnání! Jen tak dál!
Váš seznam pro porovnání je plný!
Přidali jste pouze 1 produkt. Přidejte další produkty pro porovnání.

1 min číst

Jak opravit sušičku, kterou nelze spustit?

Jak opravit sušičku, kterou nelze spustit?
Jak opravit sušičku, kterou nelze spustit?

 

 

Existuje několik důvodů, proč sušičku nelze spustit. Problém zkuste vyřešit pomocí jednoho z následujících řešení.

 

 

 

Ověřte, zda nedošlo k výpadku proudu

 

Pokud se displej sušičky nerozsvítí, i když je zapojená do zásuvky, může být problém s elektrickou sítí. Rozsviťte světla a zapněte další elektrické spotřebiče v domácnosti, abyste vyloučili případný výpadek elektřiny.

 

Pokud ostatní elektrické spotřebiče fungují normálně, může se problém týkat pojistky zásuvky, ke které je sušička připojená. V takovém případě vyhledejte pomoc kvalifikovaného elektrikáře.

 

 

 

Zkontrolujte, zda jsou řádně zavřené dveře spotřebiče

 

Pokud sušička zaznamená, že jsou dveře otevřené, nespustí se. Ujistěte se, že jsou dvířka opravdu zavřená. Odstraňte předměty, které se mohou ve dveřích zachytit. Poté dveře přitlačte, dokud neuslyšíte zvuk zapadnutí zámku.

 

 

 

Zkontrolujte, zda není zapnutý dětský zámek

 

Pokud je dětský zámek zapnutý, nelze měnit programy, teploty, rychlost ani zvolit další funkce. Dětský zámek je zapnutý, pokud se na displeji či na panelu sušičky zobrazuje příslušný varovný symbol.

 

Chcete-li dětský zámek vypnout, stiskněte během jakéhokoliv programu tlačítko zvukového oznámení/bzučáku a zároveň tlačítko start/pauza/zrušení/ukončení sušení po dobu tří sekund. Zároveň zabliká osvětlení tlačítek.

 

Dětský zámek lze vypnout také, když není spuštěný žádný program, stačí otočit kolečkem pro výběr programu na pozici Vypnuto nebo Zapnuto.

 

Postup zapnutí/vypnutí dětského zámku se může lišit v závislosti na modelu. Pokud výše uvedené postupy nefungují, podívejte se do návodu k použití. Pokud nemůžete návod najít, stáhněte si jej zde podle čísla modelu vašeho produktu.  

 

 

 

Možná se jedná o technickou závadu

 

Pokud se vám stále nedaří program sušičky spustit, může se jednat o technickou závadu. Pokud se domníváte, že by tomu tak mohlo být, obraťte se na autorizovaného servisního technika.

 

 

Chcete nás raději kontaktovat přímo?