Санал хүсэлтээ өгсөнд баярлалаа
Та энэ бүтээгдэхүүнийг хүссэн жагсаалтдаа нэмсэн.
Та энэ бүтээгдэхүүнийг хүссэн жагсаалтаасаа хассан.
Та хүслийн жагсаалтад нэмж оруулах боломжгүй
Та хүслийн жагсаалтад нэмж оруулах боломжгүй
Та харьцуулалтаа арилгахдаа итгэлтэй байна уу?
Та зөвхөн ижил ангиллын бүтээгдэхүүнийг харьцуулах боломжтой.
Та харьцуулах зүйл нэмлээ! Үргэлжлүүл!
Та зүгээр л харьцуулахын тулд нэг зүйлийг хассан! Үргэлжлүүл!
Таны харьцуулах жагсаалт дүүрэн байна!
Та зөвхөн 1 бүтээгдэхүүн нэмсэн. Харьцуулахын тулд илүү олон бүтээгдэхүүн нэмнэ үү

Хөлдөөгч

үр дүн (3)

RFNE270K21W

Хөлдөөгч (Босоо, 214 Л)

Хөлдөөгч (Босоо, 214 Л) RFNE270K21W
  • Эргэдэг хаалга: хаалганы чиглэлийг тохируулна
  • Аюулгүй байдлын шил: Өндөр бат бөх шилэн тавиур
Хаанаас худалдаж авах вэ

RFNK290E23W

Хөлдөөгч (Босоо, 255 Л)

Хөлдөөгч (Босоо, 255 Л) RFNK290E23W
  • Led Illumination®: Дотор нь тодорхой харагдана
  • Эргэдэг хаалга: хаалганы чиглэлийг тохируулна
Хаанаас худалдаж авах вэ

RFNK290E23S

Хөлдөөгч (Босоо, 255 Л)

Хөлдөөгч (Босоо, 255 Л) RFNK290E23S
  • Led Illumination®: Дотор нь тодорхой харагдана
  • Эргэдэг хаалга: хаалганы чиглэлийг тохируулна
Хаанаас худалдаж авах вэ
үр дүн (3)