Dziękujemy za opinię.
Produkt został dodany do listy życzeń.
Produkt został usunięty z listy życzeń.
Lista życzeń jest pełna. Usuń produkty, aby dodać więcej.
Lista życzeń jest pełna. Usuń produkty, aby dodać więcej.
Czy na pewno chcesz wyczyścić listę porównawczą?
Można porównywać produkty tylko z tej samej kategorii.
Dodano element do porównania. Kontynuuj!
Usunięto element z listy porównawczej.
Lista porównawcza jest pełna!
Na liście znajduje się tylko 1 produkt. Dodaj więcej produktów, aby móc je porównać.

Pliki cookie

 

Na naszych Stronach wykorzystujemy pliki cookie oraz podobne technologie. Cookie to mały plik tekstowy, który zapisywany jest na Twoim urządzeniu, gdy korzystasz z naszych Stron internetowych. Pliki cookie zawierają informacje o Tobie i Twoich odwiedzinach na naszych Stronach internetowych. Pliki cookie są powszechnie używane, by zapewniać działanie stron internetowych, by wyróżniać poszczególnych użytkowników oraz by dowiadywać się jak użytkownicy zachowują się na tych stronach. Prosimy, zapoznaj się z naszą Informacją o wykorzystaniu plików cookie, by uzyskać więcej informacji odnośnie stosowania przez nas plików cookie i podobnych technologii.  

 

Zarządzaj swoimi plikami cookie

 

W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, tak by pliki cookie nie były akceptowane. Więcej informacji na temat blokowania plików cookie znajdziesz na stronie http://www.allaboutcookies.org/. Pamiętaj, że wiele stron internetowych nie będzie należycie działać, jeżeli całkowicie zablokujesz pliki cookie, a niektóre funkcjonalności na naszych stronach nie będą zupełnie działać.

Możesz zarządzać swoimi plikami cookie, utworzonymi przez tę stronę, klikając przyciski poniżej: 

 

Organy nadzorcze

 

Organy nadzorcze to niezależne organy administracji publicznej, które poprzez swoje uprawnienia kontrolne i naprawcze nadzorują przestrzeganie przepisów prawa dotyczącego ochrony danych osobowych. Doradzają w kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych i rozpatrują zażalenia złożone w przypadku naruszenia obowiązujących przepisów prawa ochrony danych osobowych.  

 

Ogólnie mówiąc, głównym punktem kontaktu w kwestiach ochrony danych jest Organ Nadzorczy państwa, w którym znajduje się spółka / organizacja. Jeżeli jednak spółka / organizacja przetwarza dane w różnych państwach lub jest częścią grupy spółek założonych w innych państwach, głównym punktem kontaktu może być  Organ Nadzorczy innego państwa.

 

Dla krajów EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) znajdziesz właściwy dla danego państwa organ nadzorczy klikając tutaj

Zmiany w komunikacie dotyczącym prywatności 

 

Co jakiś czas, możemy zmieniać niniejszą Informację dotyczący prywatności. Wszelkie zmiany obejmujące naszą Informację dotyczącą prywatności zamieszczane będą na tej stronie. Będziemy informować Cię o istotnych zmianach lub dodatkowych zapisach w niniejszym komunikacie dotyczącym prywatności oraz dostarczymy Ci tekst jednolity Informacji dotyczącej prywatności na udostępniony przez Ciebie adres poczty elektronicznej lub w inny sposób zapewniający przekazanie Ci informacji o zmianach w niniejszej Informacji dotyczącej prywatności.

Niniejszą wersję Informacji dotyczącej prywatności ostatnio zaktualizowano dnia 30 lipca 2021 roku.

Informacja dotycząca prywatności na stronach internetowych – marki konsumenckie

 

Witaj w Beko. Niniejsza Informacja dotycząca prywatności opisuje, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i przekazujemy Twoje dane osobowe zarówno w czasie, gdy korzystasz z www.beko.pl, www.programatorbeko.pl, https://rejestracjaproduktu.pl/beko/, www.grundig.pl, http://rejestracjaproduktu.pl/grundig/ („Stron”) i w trybie offline.

By uzyskać pełne informacje, polecamy przeczytanie w całości niniejszej Informacji dotyczącej prywatności. Jednak jeżeli wolisz zapoznać się tylko z wybraną sekcją niniejszej Informacji, możesz kliknąć nagłówek poniżej i przejść do informacji na dany temat.  

Pragniemy zwrócić uwagę, że nasze produkty i usługi przeznaczone są dla osób w wieku 16 lat i starszych. 

 

Kim jesteśmy

 

Gdy odnosimy się do „Beko”, „my” lub „nam”, mamy na myśli Beko S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-819 Warszawa, ul. Puławska 366, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000078147, NIP 525-20-73-573, REGON 013222874, nr BDO 000034099 wraz z podmiotami stowarzyszonymi, zaangażowanymi w przetwarzanie Twoich danych osobowych. Jesteśmy również członkiem  Arçelik. Więcej informacji na temat  Arçelik znajdziesz na stronie internetowej Arçelik.

Jeżeli masz pytania dotyczące przetwarzania danych przez naszą spółkę matkę - Arçelik A.S., możesz zapoznać się z jej polityką prywatności tutaj.

 

Jak się z nami skontaktować

 

Jeżeli masz więcej pytań odnośnie sposobu korzystania przez nas z Twoich danych osobowych lub odnośnie niniejszej Informacji dotyczącej prywatności, prosimy o kontakt za pomocą tego formularzaz wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych - Katarzyną Wojtaszyn (kontakt telefoniczny: +48 223210690).

 

Kiedy zbieramy Twoje dane osobowe?

 

 • Gdy zakładasz konto w naszym serwisie.

 • Gdy bierzesz udział w konkursach lub promocjach. 

 • Gdy decydujesz się uczestniczyć w ankietach, które Ci przesyłamy. 

 • Gdy kontaktujesz się z nami, kierując zapytania lub składając reklamacje. 

 • Gdy odwiedzasz nasze Strony i używasz swojego konta, by nabywać produkty lub usługi. Gdy odwiedzasz nasze Strony, przechwytujemy informacje również automatycznie za pomocą plików cookie lub podobnych technologii. Możesz nimi zarządzać, odwiedzając nasze Strony. By uzyskać więcej informacji na ten temat, przeczytaj nasz  Informacja dotycząca wykorzystania plików cookie.

 • Gdy kontaktujesz się z nami, by skorzystać z usług posprzedażowych, takich jak wizyta serwisanta lub wymiana produktu. 

 • Gdy nabywasz polisę obejmującą naprawy i konserwację lub gwarancję rozszerzoną, zbieramy dane osobowe, by przekazać je naszym kontrahentom w celu zarządzania Twoją polisą. 

 • Gdy podejmujesz z nami kontakt przez media społecznościowe, np. zamieszczasz komentarz lub zapytanie na jednej z naszych stron w mediach społecznościowych. 

 • Gdy udzielasz komuś innemu pozwolenia na przekazanie nam informacji, które są w posiadaniu tego podmiotu. Przykładowo, gdy nabywasz nasze produkty za pośrednictwem zewnętrznych sprzedawców detalicznych lub gdy wyrażasz zgodę na otrzymywanie reklam od innych podmiotów lub na analityczne pliki cookie. 

 • Gdy wypełniasz formularze, takie jak podczas dokonywania u nas rejestracji urządzenia w celu aktywacji jego gwarancji. 

 • Ponadto w różnych celach zbieramy, wykorzystujemy i przesyłamy dane zagregowane, np. statystyczne lub demograficzne. „Dane zagregowane” odnoszą się do informacji, które mogą pochodzić z Twoich Danych Osobowych, lecz które nie ujawniają bezpośrednio lub pośrednio Twojej tożsamości, np. zagregowane dane odnoszące się wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową.

 

Jeżeli przekazujesz nam dane osobowe stron trzecich (jak w sytuacji, gdy składasz reklamację dotyczącą produktu należącego do członka Twojej rodziny), masz obowiązek poinformować tę osobę, zanim przekażesz nam jej dane osobowe, pokazując jej niniejszy komunikat dotyczący prywatności, który wyjaśnia, że jej dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z niniejszym komunikatem dotyczącym prywatności oraz uzyskać zgodę.  

 

Jakie rodzaje danych osobowych zbieramy?

 

Ilekroć w niniejszej Informacji dotyczącej prywatności mowa jest o „danych osobowych”, oznaczają one wszelkie informacje, które mogą być wykorzystane oddzielnie lub w połączeniu z innymi informacjami, by Cię zidentyfikować. 
 

Zbieramy następujące rodzaje informacji: 
 

 • Jeżeli kupujesz od nas produkt lub masz u nas konto elektroniczne, możemy zbierać następujące informacje: Twoje nazwisko, płeć, adres do faktury, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail, nazwę użytkownika, informacje dotyczące płatności (łącznie z danymi dotyczącymi karty). 

 • Informacje dotyczące Twoich preferencji marketingowych, w tym, czy wyrażach zgodę na udostępnianie Twoich danych podmiotom zewnętrznym.. 

 • Informacje dotyczące Twoich kontaktów z nami poprzez infolinie, internetowo lub w inny sposób. 

 

Przykładowo, gdy kontaktujesz się telefonicznie z naszymi infoliniami, możemy zbierać informacje marketingowe (na przykład dotyczące Twoich przyzwyczajeń /preferencji/ zachowania i inne informacje odnotowane podczas naszych rozmów z Tobą), szczegóły wszelkich składanych przez Ciebie reklamacji lub zgłaszanych uwag, informacje dotyczące zrobionych przez Ciebie zakupów oraz wszelkich produktów wymagających obsługi serwisowej (łącznie z kodem produktu, wykrytymi usterkami, naprawami, wskazaniem sprzedawcy detalicznego oraz kosztem rozszerzonych gwarancji) oraz informacje dotyczące Twojej sytuacji istotne dla świadczenia przez nas usług. Jeżeli kontaktujesz się wnosząc o wymianę produktu, możemy również przetwarzać informacje dotyczące Twojej płatności. Pamiętaj, że rozmowy z naszymi infoliniami mogą być nagrywane w celu kontroli jakości.  

 

 • Informacje dotyczące Twojej historii zakupów, włączając modele i numery seryjne nabytych produktów, sprzedawców detalicznych (o ile nie nabywasz produktu bezpośrednio od nas) oraz daty zakupu. Będziemy również zbierać dane kontaktowe, o których mowa powyżej, gdy zarejestrujesz swój produkt, by uzyskać naszą gwarancję.  

 • Informacje dotyczące karty płatniczej.

 • Informacje dotyczące Twoich kontaktów z nami poprzez nasze strony mediów społecznościowych. Przykładowo, gdy składasz zapytania odnośnie naszych produktów lub umieszczasz inne komentarze na naszej tablicy na Facebooku, możemy zbierać te komentarze i wszelkie dane osobowe zawarte w tych komentarzach (np. Twoją nazwę użytkownika w mediach społecznościowych lub inne dane profilu powiązanego z komentarzem). 
   
 • Kopie dokumentów lub ich zanonimizowane postacie które nam dostarczasz w celu poświadczenia Twojego wieku lub tożsamości, o ile stanowi to wymóg prawny. Na przykład, jeżeli wysyłasz do nas wniosek dotyczący Twoich danych osobowych, możemy potrzebować większej ilości informacji celem weryfikacji Twojej tożsamości. Będziemy zatem przetwarzać dane osobowe zawarte w dokumentach potwierdzających tożsamość, które zdecydujesz się nam przekazać.  

 • Informacje, które zbieramy poprzez pliki cookie i podobne technologie. Do danych zbieranych przez nas automatycznie należą: rodzaj przeglądarki internetowej lub urządzenia mobilnego, Twój system operacyjny, Twój adres IP, URL strony docelowej oraz stron, z których do nas trafiasz, godzinę i datę Twojej wizyty na naszych Stronach, wyszukiwane terminy, z których korzystasz, by dostać się na nasze Strony. By uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Informacją o wykorzystaniu plików cookie.

 • W pewnych sytuacjach konieczne może okazać się przetwarzanie przez nas bardziej wrażliwych informacji na Twój temat, określanych jako „szczególne kategorie danych osobowych”. Przykładowo, możemy zbierać pewne informacje odnośnie Twojego zdrowia (na przykład dotyczące niedosłuchu lub niedowidzenia), gdy rezerwujemy naprawę produktu, jeżeli uznasz, że nasi technicy mogą potrzebować takich informacji, gdy odwiedzą Cię, by przeprowadzić naprawy.  

 

Na jakich podstawach prawnych opieramy się, przetwarzając Twoje dane osobowe?

 

W ramach przepisów dotyczących ochrony danych osobowych istnieje kilka powodów, dla których możemy zbierać i przetwarzać Twoje dane osobowe. Należą do nich:

Zgoda. Oznacza to, że dajesz nam zgodę na zbieranie i przetwarzanie swoich danych osobowych w konkretnym celu. Przykładowo, gdy zaznaczasz kratkę, by zapisać się na nasz biuletyn przesyłany pocztą elektroniczną. 

Realizacja zobowiązań umownych.  W pewnych sytuacjach potrzebne są Twoje dane osobowe, byśmy mogli realizować nasze zobowiązania umowne. Przykładowo, jeżeli nabywasz urządzenie przez nasze Strony internetowe, zbieramy informacje dotyczące Twojego adresu, by wysłać Ci produkt.  

Spełnianie wymogów prawnych. Jeżeli jest to wymagane przepisami prawa, możemy być obowiązani do zbierania Twoich danych osobowych. Przykładowo, by oferować Ci gwarancję na produkt, który nabywasz. 

Prawnie uzasadniony interes. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, gdy jest to konieczne w naszym uzasadnionym interesie jako spółki, o ile nie przeważają one nad Twoimi interesami związanymi z ochroną danych oraz prawami podstawowymi.  Przykładowo, możemy wykorzystywać Twoje dane, gdy kontaktujesz się z nami, by udzielać odpowiedzi na Twoje zapytania, zgłoszenia związane z produktami (łącznie ze zgłoszeniami dotyczącymi naprawy / wymiany lub zwrotu) oraz na reklamacje.

Jak i dlaczego korzystamy z Twoich danych osobowych?  [+]

W tej sekcji dowiesz się jak i dlaczego będziemy korzystać z Twoich danych osobowych i uzyskasz wyjaśnienie co do podstaw prawnych, na których opieramy się w każdym przypadku.  Pamiętaj, że jeżeli nie zdecydujesz się na przekazanie nam swoich danych osobowych, możemy nie być w stanie świadczyć wybranych przez Ciebie usług ani zaopatrywać Cię w wybrane przez Ciebie produkty.  

W przypadkach, gdy jest to konieczne, przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach na podstawie podjętych względem Ciebie naszych zobowiązań umownych:

 • By utworzyć u nas Twoje konto internetowe i administrować je. 
 • By przetwarzać zamówienia, które składasz poprzez nasze Strony, telefonicznie lub poprzez zewnętrznych sprzedawców detalicznych. Pamiętaj, że może wystąpić konieczność przekazania Twoich danych innej firmie w celu dostawy produktu lub realizacji usług, które zamawiasz.  
 • By świadczyć usługi posprzedażowe, włączając rezerwacje terminów napraw i naprawy produktów lub zwroty, przetwarzanie zwrotów, wysyłanie części zamiennych i akcesoriów oraz oferowanie gwarancji na produkty, które nabywasz.  
 • By administrować konkursami lub promocjami, w których bierzesz udział, które są promowane przez nas i / lub naszych kontrahentów.

 

W przypadkach, gdy jest to konieczne, przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach na podstawie Twojej zgody.

 

 • Za Twoją zgodą, korzystać będziemy z Twoich danych osobowych, by informować Cię o naszych produktach i usługach pocztą elektroniczną lub telefonicznie. W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania od nas informacji marketingowych za pośrednictwem któregokolwiek z tych kanałów. 

 

 • Za Twoją zgodą, przekazywać będziemy Twoje dane osobowe naszym kontrahentom i partnerom, w przypadku gdy decydujesz się na otrzymywanie od nich komunikacji marketingowej. 

 

 • Za Twoją wyraźną zgodą, będziemy przetwarzać szczególne kategorie danych osobowych dotyczących Ciebie, by rezerwować wizyty technika i przeprowadzać naprawy produktów.  

Uwaga: Jeżeli udzielasz nam zgody, możesz później w dowolnym czasie, wycofać ją, kontaktując się z nami. Skorzystaj ze wskazówek zawartych w sekcji „Jak się z nami skontaktować”. Nie będzie to miało wpływu na korzystanie przez nas z Twojej zgody w celu przetwarzania, które miało miejsce przed wycofaniem przez Ciebie zgody.  

W przypadkach, gdy jest to konieczne, przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach, by spełniać wymogi prawne. 

 

 • By przesyłać komunikaty związane z usługami, których wymagają przepisy prawa, lub by informować Cię o aktualizacjach usług, które dla Ciebie świadczymy. Przykładowo, wymagane przepisami informacje odnoszące się do Twoich zamówień, komunikaty o wycofaniu produktów lub zmiany w naszym komunikacie dotyczącym prywatności lub w warunkach ogólnych. 
 • By oferować gwarancję na produkty, które nabywasz.
 • By świadczyć naprawy, zwroty lub wymianę zakupionych przez Ciebie produktów z powodu braku ich zgodności lub wad ukrytych.
 • By zweryfikować Twój wiek lub tożsamość, gdy jesteśmy do tego zobligowani prawnie. 

 

W przypadkach, gdy jest to konieczne, przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów. 

 

 • By przetwarzać płatności i zapobiegać nieuczciwym transakcjom.  
 • By udzielać odpowiedzi na Twoje zapytania, zgłoszenia związane z produktami (łącznie ze zgłoszeniami dotyczącymi naprawy / wymiany lub zwrotu) oraz na reklamacje.

 

Pamiętaj, że możemy przechowywać zapis korespondencji z Tobą, by dysponować informacjami w przypadku komunikacji w przyszłości oraz móc okazać jak komunikowaliśmy się z Tobą w danym procesie. Możemy również korzystać z tych informacji w celu wspierania naszej strategii marketingowej, poprzez przykładowo, zapis szczegółów dotyczących nawyków konsumenckich, preferencji i zachowania względem poszczególnych produktów i usług. 

 

 • By przesyłać Ci prośby o informacje zwrotną i ankiety oraz prowadzić badania rynku, byśmy mogli doskonalić nasze usługi i oceniać poziom satysfakcji klienta. 
 • By stworzyć Twój profil, wykorzystując zebrane przez nas informacje (jak opisano w sekcji „Jakie rodzaje danych osobowych zbieramy?”), celem wsparcia personalizacji naszych produktów i usług oraz komunikatów marketingowych kierowanych do Ciebie. 
 • By oferować odpowiednią dla Ciebie treść na naszych Stornach oraz mierzyć i rozumieć efektywność treści, którą Ci podajemy.
 • By administrować i chronić nasze Strony (włączając rozwiązywanie problemów, analizę danych, testowanie, utrzymanie systemu, wsparcie, zgłaszanie oraz hosting danych).
 • By korzystać z analizy danych w celu ulepszania naszych Stron, treści, marketingu, komfortu korzystania z witryny.  
 • By chronić naszą firmę i Twoje konto przed nadużyciami i innymi nielegalnymi działaniami.  
 • By chronić lub egzekwować nasze prawa, na przykład stając w obronie naszej firmy w przypadku sporów prawnych. 

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

 

Niekiedy przekazujemy Twoje dane osobowe podmiotom zewnętrznym. Rodzaje podmiotów, którym przekazujemy dane osobowe zostały opisane poniżej:

Inne spółki  Arçelik 

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe innym podmiotom należącym do  Arçelik, włączając naszą spółkę matkę - Arçelik A.S. w Turcji, która może korzystać z Twoich danych osobowych w celach i w sposób zgodny z informacjami określonymi w niniejszym komunikacie dotyczącym prywatności. W szczególności, Arçelik A.S. przetwarzać będzie niektóre Twoje dane osobowe dla celów analityczno-sprawozdawczych na poziomie globalnym w oparciu o uzasadniony interes rozwoju sprzedaży  Arçelik i zgodnie z lokalnymi zasadami i przepisami.  Arçelik A.S. może ujawniać Twoje dane osobowe podmiotom zewnętrznym (takim jak usługodawcy, agenci i administracja publiczna oraz instytucje), o ile jest to konieczne, by Arçelik A.S. prowadziła swoje działania sprzedażowe zgodnie z celami określonymi powyżej oraz w zakresie, w jakim nakazuje i zezwala na to obowiązujące prawo.  

 

Usługodawcy

 

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe spółkom, które świadczą usługi nam oraz innym członkom  Arçelik. Przykłady rodzajów usługodawców, z którymi pracujemy obejmują:  

 • Firmy informatyczne, które obsługują nasze Strony w naszym imieniu,

 • Firmy zajmujące się dostawami, jak kurierzy, którzy dostarczają do Ciebie nasze produkty, 

 • Firmy zajmujące się marketingiem bezpośrednim, które pomagają nam zarządzać naszą komunikacją z Tobą przez kanały elektroniczne,
   
 • Firmy zajmujące się obsługą klienta, które obsługują i zarządzają naszymi infoliniami, 

 • Dostawcy usług płatniczych, którzy zarządzają naszymi płatnościami online, gdy nabywasz produkty przez nasze Strony, oraz
   
 • Nasza sieć techników, którzy przeprowadzają naprawy naszych produktów i usług, które od nas kupujesz. 

Nasi usługodawcy obowiązani są do zachowania poufności Twoich danych osobowych i nie wolno im korzystać z tych danych w celu innym niż świadczenie usług, które nam oferują.  

 

Podmioty zewnętrzne, jeżeli prawo tego wymaga 

 

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe podmiotowi zewnętrznemu, jeżeli jest to konieczne w celu wypełniania zobowiązań prawnych lub decyzji wymiaru sprawiedliwości, organów administracji publicznej lub przedstawicieli rządu lub jeżeli ujawnienie konieczne jest dla bezpieczeństwa narodowego, egzekwowania prawa lub innych kwestii istotnych dla interesu publicznego.  

 

Kontrahenci

 

Twoje dane osobowe możemy przekazywać naszym kontrahentom do ich własnych celów, o ile jest to konieczne w celu dostarczania Ci produktów lub świadczenia usług. 

Ponadto możemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom zewnętrznym w celach marketingu bezpośredniego, lecz jedynie w zakresie, na który wyrażasz zgodę w chwili podawania swoich danych osobowych. 

 

Konsultanci

 

Dane osobowe możemy ujawniać profesjonalnym doradcom, takim jak prawnicy, audytorzy i ubezpieczyciele, jeśli jest to konieczne w ramach świadczonych przez nich usług.

 

Pomioty zewnętrzne w związku ze sprzedażą firmy 

 

Jeżeli sprzedamy lub przekażemy aktywa lub w inny sposób zaangażujemy się w fuzję lub przekazanie firmy albo aktywów, możemy, jako część tej transakcji, przekazać również Twoje dane osobowe jednemu lub większej ilości podmiotów zewnętrznych. Jeżeli nasza firma stanie w obliczu zmian, nowi właściciele będą mogli korzystać z Twoich danych osobowych w taki sam sposób, jak określa niniejszy komunikat dotyczący prywatności.

 

Inne podmioty zewnętrzne posiadające Twoja zgodę

 

Możemy również przekazywać Twoje dane osobowe innym podmiotom zewnętrznym, o ile wyrażasz zgodę na takie przekazywanie.  

 

Przekazywanie Twoich Danych osobowych za granicę

 

Gdy przekazujemy Twoje dane osobowe naszym spółkom stowarzyszonym lub innym firmom, z którymi mamy umowy (jak opisuje sekcja „Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?”), firmy te mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”), Zjednoczonym Królestwem lub Twoim krajem zamieszkania, w państwach posiadających inne przepisy odnośnie ochrony danych osobowych niż prawo obowiązujące w Twoim kraju zamieszkania. W szczególności Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do spółek naszej Grupy, które znajdują się w Turcji, włączając Arçelik A.S.

Jeżeli przekazywać będziemy Twoje dane osobowe poza EOG, Zjednoczone Królestwo lub kraj zamieszkania, w zależności od wymogów, podejmiemy starania, by zapewnić uzyskanie tego samego poziomu ochrony Twoich danych osobowych, tak jak byłyby przetwarzane w EOG, Zjednoczonym Królestwie lub w Twoim kraju zamieszkania. Przykładowo, do naszych umów z podmiotami zewnętrznymi możemy włączyć standardowe zapisy umowne przyjęte przez Komisję Europejską, by zapewnić zabezpieczenie mające na celu ochronę Twoich danych osobowych.  Skontaktuj się z nami, używając danych w sekcji „Jak się z nami skontaktować”, by uzyskać więcej informacji odnośnie konkretnych działań, które podejmujemy. 

Pamiętaj, że Arçelik A.S. może przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom zewnętrznym znajdującym się w państwach, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych. Takie przekazywanie odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym prawem, włączając, o ile ma to zastosowanie, wymagania umowne określone w standardowych zapisach umownych. 

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

 

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe wyłącznie tak długo jak to konieczne do celów, które określa niniejsza Informacja dotycząca prywatności i zgodnie z obowiązującym prawem. Może to wiązać się ze spełnianiem wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych. 

 

Jak chronimy Twoje dane osobowe?

 

Podejmujemy odpowiednie środki ostrożności, by chronić Twoje dane osobowe przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianą. Zapewniamy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, między innymi, poprzez szyfrowanie, ochronę hasłem oraz poprzez ograniczanie dostępu w inny sposób.

Przesyłanie informacji przez internet nie jest, niestety, w pełni bezpieczne. Chociaż, zgodnie z przepisami, podejmujemy wszelkie starania, by chronić Twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych osobowych przesyłanych nam w sposób niezabezpieczony; takie przesyłanie danych odbywa się na Twoje ryzyko.

Ponadto, by chronić i zabezpieczać swoje dane osobowe, pamiętaj, że należy podejmować starania, takie jak używanie loginów i haseł, które nie są oczywiste ani przewidywalne, regularna zmiana haseł, nieujawnianie swojego hasła lub haseł innym osobom oraz niewyrażanie zgody na dostęp stron trzecich do Twojego konta użytkownika i danych osobowych.

 

Jakie są Twoje prawa odnośnie Twoich danych osobowych?

 

Masz następujące prawa odnośnie swoich danych osobowych, które przetwarzamy, zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach: 

 • żądania wglądu w swoje dane osobowe (powszechnie znane jako „wniosek osoby, której dane dotyczą, o udostępnienie danych”) oraz dostępu do dodatkowych informacji odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, do których odnosi się niniejsza Informacja dotyczący prywatności,

 • żądania korekty niepoprawnych lub niekompletnych danych osobowych;

 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych; 

 • wycofania uprzednio udzielonej przez siebie zgody; 

 • w pewnych okolicznościach żądania przeniesienia danych;  

 • złożenia skargi przed właściwym organem nadzorującym ochronę danych, oraz

 • kwestionowania odnoszących się do Ciebie decyzji, które podejmujemy automatycznie, które wywołują skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływają. Zazwyczaj nie podejmujemy decyzji automatycznie, jeżeli jednak będzie to miało miejsce, poinformujemy Cię, gdy będziemy podejmować takie decyzje.

By skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z nami używając danych w sekcji „Jak się z nam skontaktować”.

 

Strony i treści podmiotów zewnętrznych

 

Podmioty zewnętrzne, których strony możesz odwiedzać, gdy klikniesz link na naszych Stronach, mogą mieć mniej rygorystyczne polityki prywatności. Polityki te nie znajdują się pod naszą kontrolą i apelujemy o przeczytanie tych komunikatów dotyczących prywatności przed podaniem tym stronom danych osobowych.