Dziękujemy za opinię.
Produkt został dodany do listy życzeń.
Produkt został usunięty z listy życzeń.
Lista życzeń jest pełna. Usuń produkty, aby dodać więcej.
Lista życzeń jest pełna. Usuń produkty, aby dodać więcej.
Czy na pewno chcesz wyczyścić listę porównawczą?
Można porównywać produkty tylko z tej samej kategorii.
Dodano element do porównania. Kontynuuj!
Usunięto element z listy porównawczej.
Lista porównawcza jest pełna!
Na liście znajduje się tylko 1 produkt. Dodaj więcej produktów, aby móc je porównać.

Informacja dotycząca prywatności na stronach internetowych – strona korporacyjna

 

Witaj w Beko. Niniejsza Informacja dotycząca prywatności opisuje, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i przekazujemy Twoje dane osobowe:

 

 • gdy odwiedzasz naszą stronę internetową:  https://www.beko.pl („Strona”),

 • gdy nawiązujemy współpracę z Tobą (lub z firmą, dla której pracujesz), oraz 

 • gdy Ty (lub firma, dla której pracujesz) świadczy dla nas usługi.

 

By uzyskać pełne informacje, polecamy przeczytanie w całości niniejszej Informacji dotyczącej prywatności. Jednak, jeżeli wolisz zapoznać się tylko z wybraną sekcją niniejszej Informacji, możesz kliknąć nagłówek poniżej, by przejść do informacji na dany temat.  

Pragniemy zwrócić uwagę, że nasze produkty i usługi przeznaczone są dla osób w wieku 16 lat i starszych. 

 

Kim jesteśmy

 

Gdy mówimy o „Beko”, „my” lub „nam”, mamy na myśli Beko S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-819 Warszawa, ul. Puławska 366, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000078147, NIP 525-20-73-573, REGON 013222874, nr BDO 000034099 wraz z podmiotami stowarzyszonymi, zaangażowanymi w przetwarzanie Twoich danych osobowych. Jesteśmy również członkiem Grupy Arçelik. Więcej informacji na temat Grupy Arçelik znajdziesz na stronie internetowej Arçelik.

Jeżeli masz pytania dotyczące przetwarzania danych przez naszą spółkę matkę - Arçelik A.S., możesz zapoznać się z jej polityką prywatności tutaj.

 

Jak się z nami skontaktować

 

Jeżeli masz więcej pytań odnośnie sposobu korzystania przez nas z Twoich danych osobowych lub odnośnie niniejszej Informacji dotyczącej prywatności, prosimy o kontakt za pomocą tego formularza z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych - Katarzyną Wojtaszyn (kontakt telefoniczny: +48 223210690).

 

Kiedy zbieramy Twoje dane osobowe?

 

 • Gdy kontaktujesz się z nami zwracając się z ogólnymi zapytaniami lub kierując pytania dotyczące public relations.
 • Gdy odwiedzasz nasze Strony, automatycznie przechwytujemy informacje za pomocą plików cookie lub podobnych technologii. Możesz nimi zarządzać, odwiedzając nasze Strony. By uzyskać więcej informacji na ten temat, przeczytaj naszą Informację o wykorzystaniu plików cookie . 
 • W trakcie rozmów handlowych, dotyczących np. rozpoczęcia współpracy lub świadczenia przez Ciebie usług dla nas. 
 • Możemy zbierać dane osobowe dotyczące Ciebie, uzyskując je od Twoich współpracowników, lub o ile to możliwe, z publicznie dostępnych źródeł, takich jak portale umożliwiające kontakty profesjonalne oraz z rynku.

Jakie rodzaje danych osobowych zbieramy?

 

Ilekroć w niniejszej Informacji dotyczącej prywatności mowa jest o „danych osobowych”, oznaczają one wszelkie informacje, które mogą być wykorzystywane oddzielnie lub w połączeniu z innymi informacjami, by Cię zidentyfikować. 

Zbieramy następujące rodzaje informacji: 

 

 • Od naszych partnerów biznesowych i usługodawców wymagamy niewielkiej ilości informacji, by zapewnić sprawną realizację naszych kontraktów. Przykładowo, potrzebne są nam dane kontaktowe poszczególnych osób (takie jak nazwiska, numery telefonów i adresy poczty elektronicznej), byśmy mogli kontaktować się z Tobą. Potrzebne są nam również inne informacje, takie jak dane związane z rachunkiem bankowym, byśmy mogli dokonywać płatności za świadczone przez Ciebie usługi (jeżeli takie są nasze ustalenia umowne). Ponadto możemy zachowywać informacje, które osoba z Twojej organizacji niekiedy nam przekazuje.
 • Informacje dotyczące Twoich kontaktów z nami poprzez pocztę elektroniczną (pytania dotyczące public relations), telefon lub pocztę, z wykorzystaniem informacji dostępnych na Stronie.
 • Kopie dokumentów lub ich zanonimizowane postacie, które nam dostarczasz w celu poświadczenia Twojego wieku lub tożsamości, o ile stanowi to wymóg prawny. Na przykład, jeżeli wysyłasz do nas wniosek dotyczący Twoich danych osobowych, możemy potrzebować większej ilości informacji celem weryfikacji Twojej tożsamości. Będziemy zatem przetwarzać dane osobowe zawarte w dokumentach potwierdzających tożsamość, które zdecydujesz się nam przekazać.  
 • Informacje, które zbieramy poprzez pliki cookie i podobne technologie. Do danych zbieranych przez nas automatycznie należą: rodzaj przeglądarki internetowej lub urządzenia mobilnego, Twój system operacyjny, Twój adres IP, URL strony docelowej oraz stron, z których do nas trafiasz, godzinę i datę Twojej wizyty na naszych Stronach, wyszukiwane terminy, z których korzystasz, by dostać się na nasze Strony. By uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Informacją o wykorzystaniu plików cookie.

Na jakich podstawach prawnych opieramy przetwarzanie Twoich danych osobowych?

 

W ramach przepisów dotyczących ochrony danych osobowych istnieje kilka powodów, dla których możemy zbierać i przetwarzać Twoje dane osobowe. Należą do nich:

 

Realizacja zobowiązań umownych.  

 

W pewnych sytuacjach potrzebne są Twoje dane osobowe, byśmy mogli realizować nasze zobowiązania umowne. Przykładowo, przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z usługami, które dla nas świadczysz. 

 

Spełnianie wymogów prawnych.

 

Jeżeli jest to wymagane przepisami prawa, możemy być obowiązani do zbierania Twoich danych osobowych.

 

Prawnie uzasadniony interes

 

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, gdy jest to konieczne w naszym prawnie uzasadnionym interesie jako spółki, o ile nie jest to nadrzędne w stosunku do Twojego interesu związanego z ochroną danych oraz praw podstawowych.  Przykładowo, będziemy przetwarzać dane osobowe, by zarządzać i administrować naszą relacją biznesową z Tobą.  

 

Jak i dlaczego korzystamy z Twoich danych osobowych

 

W tej sekcji dowiesz się jak i dlaczego będziemy korzystać z Twoich danych osobowych i uzyskasz wyjaśnienie co do podstaw prawnych, na których opieramy się w każdym przypadku.  Pamiętaj, że jeżeli nie zdecydujesz się na przekazanie nam swoich danych osobowych, możemy nie być w stanie świadczyć wybranych przez Ciebie usług ani zaopatrywać Cię w wybrane przez Ciebie produkty.  

W przypadkach, gdy jest to konieczne, przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach na podstawie podjętych względem Ciebie naszych zobowiązań umownych:

 • By przechowywać (i aktualizować, o ile to konieczne) Twoje dane kontaktowe w naszej bazie danych, byśmy mogli kontaktować się z Tobą w związku z naszymi umowami.

W przypadkach, gdy jest to konieczne, przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach, by spełniać wymogi prawne. 

 • By przesyłać Ci związaną usługami komunikację, której wymagają przepisy prawa lub konieczną, by informować Cię o aktualizacji usług, które Tobie świadczymy. Przykładowo, aktualizacje naszej Informacji dotyczącej prywatności lub warunków ogólnych.  
 • By weryfikować Twoją tożsamość, jeżeli jest to wymagane przez przepisy prawa.

W przypadkach, gdy jest to konieczne, przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów. 

 

 • By administrować naszą relacją biznesową z Tobą.
 • By udzielać odpowiedzi na Twoje zapytania, włączając pytania z zakresu public relations. 
 • By oferować odpowiednią dla Ciebie treść na naszych Stornach oraz mierzyć i rozumieć efektywność treści, którą Ci podajemy.
 • By administrować i chronić nasze Strony (włączając rozwiązywanie problemów, analizę danych, testowanie, utrzymanie system, wsparcie, zgłaszanie oraz hosting danych).
 • By korzystać z analizy danych w celu ulepszania naszych Stron, treści, marketingu, komfortu korzystania z witryny.  
 • By chronić naszą firmę przed nadużyciami i innymi nielegalnymi działaniami.  
 • By chronić lub egzekwować nasze prawa, na przykład stając w obronie Beko w przypadku sporów prawnych.

Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

 

Niekiedy przekazujemy Twoje dane osobowe podmiotom zewnętrznym. Rodzaje podmiotów, którym przekazujemy dane osobowe zostały opisane poniżej:

 

Inne spółki Grupy Arçelik 

 

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe innym podmiotom należącym do Grupy Arçelik, włączając naszą spółkę matkę - Arçelik A.S. w Turcji, która może korzystać z Twoich danych osobowych w celach i w sposób zgodny z informacjami określonymi w niniejszej Informacji dotyczącej prywatności. W szczególności, Arçelik A.S. przetwarzać będzie niektóre Twoje dane osobowe dla celów analityczno-sprawozdawczych na poziomie globalnym w oparciu o uzasadniony interes rozwoju sprzedaży Grupy Arçelik i zgodnie z lokalnymi zasadami i przepisami.  Arçelik A.S. może ujawniać Twoje dane osobowe podmiotom zewnętrznym (takim jak usługodawcy, agenci i administracja publiczna oraz instytucje), o ile jest to konieczne, by Arçelik A.S. prowadziła swoje działania sprzedażowe zgodnie z celami określonymi powyżej oraz w zakresie, w jakim nakazuje i zezwala na to obowiązujące prawo.  

 

Usługodawcy

 

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe spółkom, które świadczą usługi nam oraz innym członkom Grupy Arçelik. Przykłady rodzajów usługodawców, z którymi pracujemy obejmują:

 • Firmy informatyczne, które obsługują nasze Strony w naszym imieniu,

 • Firmy zajmujące się zarządzaniem relacjami z klientami, które pomagają nam zarządzać naszą bazą kontaktów i naszą komunikacją z Tobą, oraz 

 • Firmy zajmujące się obsługą klienta, które obsługują i zarządzają naszymi infoliniami. 

Nasi usługodawcy obowiązani są do zachowania poufności Twoich danych osobowych i nie wolno im korzystać z tych danych w celu innym niż świadczenie usług, które nam oferują.  

 

Podmioty zewnętrzne, jeżeli prawo tego wymaga

 

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe podmiotowi zewnętrznemu, jeżeli jest to konieczne w celu wypełniania zobowiązań prawnych lub decyzji wymiaru sprawiedliwości, organów administracji publicznej lub przedstawicieli rządu lub jeżeli ujawnienie konieczne jest dla bezpieczeństwa narodowego, egzekwowania prawa lub innych kwestii istotnych dla interesu publicznego.  

 

Konsultanci

 

Dane osobowe możemy ujawniać profesjonalnym doradcom, takim jak prawnicy, audytorzy i ubezpieczyciele,  jeśli jest to konieczne w ramach świadczonych przez nich usług.

 

Pomioty zewnętrzne w związku ze sprzedażą firmy 

 

Jeżeli sprzedamy lub przekażemy zasoby lub w inny sposób zaangażujemy się w fuzję lub przekazanie firmy albo zasobów, możemy, jako część tej transakcji, przekazać również Twoje dane osobowe jednemu lub większej ilości podmiotów zewnętrznych. Jeżeli nasza firma stanie w obliczu zmian, nowi właściciele mogą korzystać z Twoich danych osobowych w taki sam sposób, jak określa niniejszaInformacja dotycząca prywatności.

 

Inne podmioty zewnętrzne posiadające Twoja zgodę

 

Możemy również przekazywać Twoje dane osobowe innym podmiotom zewnętrznym, o ile wyrażasz zgodę na takie przekazywanie.  

 

Przekazywanie Twoich Danych osobowych za granicę

 

Gdy przekazujemy Twoje dane osobowe naszym spółkom stowarzyszonym lub innym firmom, z którymi mamy umowy (jak opisuje sekcja „Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?”), firmy te mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”), Zjednoczonym Królestwem lub Twoim krajem zamieszkania, w państwach posiadających inne przepisy odnośnie ochrony danych osobowych niż prawo obowiązujące w Twoim kraju zamieszkania. W szczególności Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do spółek naszej Grupy, które znajdują się w Turcji, włączając Arçelik A.S.

 

Jeżeli przekazywać będziemy Twoje dane osobowe poza EOG, Zjednoczone Królestwo lub kraj zamieszkania, w zależności od wymogów, podejmiemy starania, by zapewnić uzyskanie tego samego poziomu ochrony Twoich danych osobowych, tak jak byłyby przetwarzane w EOG, Zjednoczonym Królestwie lub w Twoim kraju zamieszkania. Przykładowo, do naszych umów z podmiotami zewnętrznymi możemy włączyć standardowe zapisy umowne przyjęte przez Komisję Europejską, by zapewnić zabezpieczenie mające na celu ochronę Twoich danych osobowych.  Skontaktuj się z nami, używając danych w sekcji „Jak się z nami skontaktować”, by uzyskać więcej informacji odnośnie konkretnych działań, które podejmujemy. 

Pamiętaj, że Arçelik A.S. może przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom zewnętrznym znajdującym się w państwach, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych. Takie przekazywanie odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym prawem, włączając, o ile ma to zastosowanie, wymagania umowne określone w standardowych zapisach umownych. 

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

 

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe wyłącznie tak długo jak to konieczne do celów, które określa niniejsza Informacja dotycząc prywatności i zgodnie z obowiązującym prawem. Może to wiązać się ze spełnianiem wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.

 

Jak chronimy Twoje dane osobowe

 

Podejmujemy odpowiednie środki ostrożności, by chronić Twoje dane osobowe przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianą. Zapewniamy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, między innymi, poprzez szyfrowanie, ochronę hasłem oraz poprzez ograniczanie dostępu w inny sposób.

 

Przesyłanie informacji przez internet nie jest, niestety, w pełni bezpieczne. Chociaż, zgodnie z przepisami, podejmujemy wszelkie starania, by chronić Twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych osobowych przesyłanych nam w sposób niezabezpieczony; takie przesyłanie danych odbywa się na Twoje ryzyko.

 

Jakie są Twoje prawa odnośnie Twoich danych osobowych?

 

Masz następujące prawa odnośnie swoich danych osobowych, które przetwarzamy, zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach: 

 • żądania wglądu w swoje dane osobowe (powszechnie znane jako „wniosek osoby, której dane dotyczą, o udostępnienie danych”) oraz dostępu do dodatkowych informacji odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którymi zajmuje się niniejsza Informacja dotycząca prywatności,
 • żądania korekty niepoprawnych lub niekompletnych danych osobowych;
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych; 
 • wycofania uprzednio udzielonej przez siebie zgody; 
 • w pewnych okolicznościach żądania przeniesienia danych;  
 • złożenia skargi przed właściwym organem nadzorującym ochronę danych, oraz
 • kwestionowania odnoszących się do Ciebie decyzji, które podejmujemy automatycznie, które wywołują wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływają. Zazwyczaj nie podejmujemy decyzji automatycznie, jeżeli jednak będzie to miało miejsce, poinformujemy Cię, gdy będziemy podejmować takie decyzje.

 

By skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z nami używając danych w sekcji „Jak się z nami skontaktować”.

 

Strony i treści podmiotów zewnętrznych

 

Podmioty zewnętrzne, których strony możesz odwiedzać, gdy klikniesz link na naszych Stronach, mogą mieć mniej rygorystyczne polityki prywatności. Polityki te nie znajdują się pod naszą kontrolą i apelujemy o przeczytanie tych komunikatów dotyczących prywatności przed podaniem tym stronom danych osobowych.

 

Pliki cookie

 

Na naszych Stronach wykorzystujemy pliki cookie oraz podobne technologie. Cookie to mały plik tekstowy, który zapisywany jest na Twoim urządzeniu, gdy korzystasz z naszej Strony internetowej. Pliki cookie zawierają informacje o Tobie i Twoich odwiedzinach na Stronie internetowej. Pliki cookie są powszechnie używane, by zapewniać działanie stron internetowych, by wyróżniać poszczególnych użytkowników oraz by dowiadywać się jak użytkownicy zachowują się na tych stronach. Prosimy, zapoznaj się z naszą Informacją o wykorzystaniu plików cookie, by uzyskać więcej informacji odnośnie stosowania przez nas plików cookie i podobnych technologii

 

Zarządzaj swoimi plikami cookie

 

W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, tak by pliki cookie nie były akceptowane. Więcej informacji na temat blokowania plików cookie znajdziesz na stronie http://www.allaboutcookies.org/. Pamiętaj, że wiele stron internetowych nie będzie należycie działać, jeżeli całkowicie zablokujesz pliki cookie, a niektóre funkcjonalności na naszych stronach nie będą zupełnie działać.

Możesz zarządzać swoimi plikami cookie, utworzonymi przez tę stronę, klikając przyciski poniżej: 

 

 

Cookie List

Organy nadzorcze

 

Organy nadzorcze to niezależne organy administracji publicznej, które nadzorują poprzez swoje uprawnienia kontrolne i naprawcze przestrzeganie przepisów prawa dotyczącego ochrony danych osobowych. Doradzają w kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych i rozpatrują zażalenia złożone w przypadku naruszenia obowiązujących przepisów prawa ochrony danych osobowych.  

 

Ogólnie mówiąc, głównym punktem kontaktu w kwestiach ochrony danych jest Organ Nadzorczy państwa, w którym znajduje się spółka /organizacja. Jeżeli jednak spółka/organizacja przetwarza dane w różnych państwach lub jest częścią grupy spółek założonych w innych państwach, głównym punktem kontaktu może być Organ Nadzorczy innego państwa.

 

Dla krajów EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) znajdziesz właściwy dla danego państwa organ nadzorczy klikając tutaj

 

Zmiany w Informacji dotyczącej prywatności

 

Co jakiś czas, możemy zmieniać i aktualizować niniejszą Informację dotyczącą prywatności. Wszelkie zmiany obejmujące naszą Informację dotyczącą prywatności zamieszczane będą na tej stronie. 

Niniejszą wersję Informacji dotyczącej prywatności ostatnio zaktualizowano dnia 30 lipca 2021 roku