แอร์ เครื่องปรับอากาศ | BEKO
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ
คุณเพิ่งเพิ่มสินค้านี้ในรายการที่คุณต้องการ
คุณเพิ่งลบสินค้านี้ออกจากรายการที่ต้องการ
คุณไม่สามารถเพิ่มไปยังรายการที่ต้องการ
คุณไม่สามารถเพิ่มไปยังรายการที่ต้องการ
คุณแน่ใจหรือไม่ว่าต้องการล้างการเปรียบเทียบของคุณ
ดำเนินการต่อ
คุณสามารถเปรียบเทียบสินค้าได้จากหมวดหมู่เดียวกันเท่านั้น
คุณเพิ่งเพิ่มรายการเพื่อเปรียบเทียบ ดำเนินการต่อ
คุณเพิ่งลบรายการเพื่อเปรียบเทียบ ดำเนินการต่อ
รายการเปรียบเทียบของคุณเต็มแล้ว
คุณเพิ่มสินค้าแค่ 1 รายการเท่านั้น โปรดเพิ่มสินค้าเพื่อทำการเปรียบเทียบ

แอร์

ผลลัพธ์ (19)

BSEOG 090 / BSEOG 091

แอร์แยกเครื่อง

แอร์แยกเครื่อง BSEOG 090 / BSEOG 091
 • GoClean : A self-cleaning system that reduces odours and dust!
 • Easy control via app
 • The same temperature in every corner

BSEOG 120 / BSEOG 121

แอร์แยกเครื่อง

แอร์แยกเครื่อง BSEOG 120 / BSEOG 121
 • GoClean : A self-cleaning system that reduces odours and dust!
 • Easy control via app
 • The same temperature in every corner

BSVOG 090 / BSVOG 091

แอร์แยกเครื่อง

แอร์แยกเครื่อง BSVOG 090 / BSVOG 091
 • The same temperature in every corner
 • Protected against corrosion by gold
 • Removes impurities and odors from the air

BSVOG 180 / BSVOG 181

แอร์แยกเครื่อง

แอร์แยกเครื่อง BSVOG 180 / BSVOG 181
 • The same temperature in every corner
 • Protected against corrosion by gold
 • Removes impurities and odors from the air

BSVOG 240 / BSVOG 241

แอร์แยกเครื่อง

แอร์แยกเครื่อง BSVOG 240 / BSVOG 241
 • The same temperature in every corner
 • Protected against corrosion by gold
 • Removes impurities and odors from the air

BTFOG 090 / BTFOG 091

แอร์แยกเครื่อง

แอร์แยกเครื่อง BTFOG 090 / BTFOG 091
 • The same temperature in every corner
 • Protected against corrosion by gold
 • Removes impurities and odors from the air

BTFOG 120 / BTFOG 121

แอร์แยกเครื่อง

แอร์แยกเครื่อง BTFOG 120 / BTFOG 121
 • The same temperature in every corner
 • Protected against corrosion by gold
 • Removes impurities and odors from the air

BTFOG 180 / BTFOG 181

แอร์แยกเครื่อง

แอร์แยกเครื่อง BTFOG 180 / BTFOG 181
 • The same temperature in every corner
 • Protected against corrosion by gold
 • Removes impurities and odors from the air

BSEOG 180 /BSEOG 181

แอร์แยกเครื่อง

แอร์แยกเครื่อง BSEOG 180 /BSEOG 181
 • GoClean : A self-cleaning system that reduces odours and dust!
 • Easy control via app
 • The same temperature in every corner

BSVHG 090 / BSVHG 091

แอร์แยกเครื่อง

แอร์แยกเครื่อง BSVHG 090 / BSVHG 091
 • GoClean : A self-cleaning system that reduces odours and dust!
 • The same temperature in every corner
 • Protected against corrosion by gold

BSVHG 120 / BSVHG 121

แอร์แยกเครื่อง

แอร์แยกเครื่อง BSVHG 120 / BSVHG 121
 • GoClean : A self-cleaning system that reduces odours and dust!
 • The same temperature in every corner
 • Protected against corrosion by gold

BSVON 090 / BSVON 091

แอร์แยกเครื่อง

แอร์แยกเครื่อง BSVON 090 / BSVON 091
 • The same temperature in every corner
 • Protected against corrosion by gold
 • Self-cleaning by condensation and warm air

BSVON 120 / BSVON 121

แอร์แยกเครื่อง

แอร์แยกเครื่อง BSVON 120 / BSVON 121
 • The same temperature in every corner
 • Protected against corrosion by gold
 • Self-cleaning by condensation and warm air

BSVON 180 / BSVON 181

แอร์แยกเครื่อง

แอร์แยกเครื่อง BSVON 180 / BSVON 181
 • The same temperature in every corner
 • Protected against corrosion by gold
 • Self-cleaning by condensation and warm air
ผลลัพธ์ (19)