Cảm ơn phản hồi của bạn
Bạn vừa thêm sản phẩm này vào danh sách mong muốn.
Bạn vừa xóa sản phẩm này khỏi danh sách mong muốn.
Bạn không thể tiếp tục thêm sản phẩm vào danh sách mong muốn
Are you sure you want to clear your wishlist?
Continue
Bạn chỉ có thể so sánh các sản phẩm trong cùng một danh mục.
Bạn vừa thêm một sản phẩm để so sánh! Hãy tiếp tục!
Bạn vừa xóa một sản phẩm để so sánh! Hãy tiếp tục!
Danh sách so sánh của bạn đã đầy!
Bạn mới chỉ thêm 1 sản phẩm. Vui lòng thêm các sản phẩm khác để so sánh
Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Tôi cần giúp đỡ về việc

Chọn sản phẩm Chọn vấn đề .
Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Tôi cần giúp đỡ về việc

Bắt đầu lại

Câu hỏi thường gặp

Tôi nên làm sạch bộ lọc của máy điều hòa không khí bao lâu một lần?

Tùy thuộc vào chất lượng không khí tại thành phố của bạn, bạn nên làm sạch bộ lọc của máy điều hòa không khí 3 tháng một lần. Bạn nên làm sạch bộ lọc của máy điều hòa không khí nếu quan sát thấy hiệu suất giảm. 

 

Để làm sạch bộ lọc, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng vì mỗi kiểu máy có thể có hướng dẫn khác nhau. Nếu bạn không tìm thấy sổ tay hướng dẫn, hãy nhập số hiệu kiểu sản phẩm của bạn ở đây để tải về.

 

Để làm sạch giàn bay hơi hoặc ống xoắn giàn ngưng, hãy liên hệ với đại lý dịch vụ được ủy quyền.