Děkujeme za Vaši zpětnou vazbu.
Přidali jste produkt na seznam přání.
Odstranili jste produkt ze svého seznamu přání.
Do seznamu přání nemůžete přidat další produkty.
Do seznamu přání nemůžete přidat další produkty.
Určitě chcete vymazat položky ze seznamu přání?
Porovnávat můžete pouze produkty ze stejné kategorie.
Přidali jste položku na porovnání. Jen tak dál!
Odebrali jste položku z porovnání! Jen tak dál!
Váš seznam pro porovnání je plný!
Přidali jste pouze 1 produkt. Přidejte další produkty pro porovnání.

1 min číst

Jak opravit pračku, která nechce spustit program?

Jak opravit pračku, která nechce spustit program?
Jak opravit pračku, která nechce spustit program?

 

 

Pokud se spotřebič zapne, ale nespustí se program, zkuste, zda problém nevyřeší některý z následujících kroků.

 

 

 

Zkontrolujte, zda není zapnutý dětský zámek

 

To znamená, že je zapnutý dětský zámek Pokud je dětský zámek zapnutý, nebudete moci měnit programy, teplotu, čas ani ovlivňovat další funkce.‌‌

 

Chcete-li dětský zámek vypnout, stiskněte během libovolného programu zároveň první a druhé tlačítko přídavných funkcí po dobu 3 sekund. Zároveň zabliká osvětlení tlačítek.

 

Dětský zámek můžete také vypnout, když není spuštěný žádný program, stačí otočit kolečkem pro výběr programu na pozici Zapnuto nebo Vypnuto.‌‌

 

Postup zapnutí/vypnutí dětského zámku se může lišit v závislosti na modelu. Pokud výše uvedené postupy nefungují, podívejte se do návodu k použití. Pokud nemůžete návod najít, stáhněte si jej zde podle čísla modelu vašeho produktu.  

 

 

 

Zkontrolujte, zda jsou řádně zavřené dveře spotřebiče

 

Pokud pračka zaznamená, že jsou dveře otevřené, odmítne napustit vodu. Ujistěte se, že jsou dvířka pevně zavřená. Odstraňte předměty, které se mohou ve dveřích zachytit. Poté dveře přitlačte, dokud neuslyšíte zacvaknutí zámku.

 

 

 

Možná se jedná o technickou závadu

 

Pokud problém přetrvává, může se jednat o technickou závadu. Pokud se domníváte, že by tomu tak mohlo být, obraťte se na autorizovaného servisního technika. 

 

 

Chcete nás raději kontaktovat přímo?