Hvala na povratnim informacijama.
Ovaj prozvod ste upravo dodali na vašu listu želja
Upravo ste uklonili proizvod iz liste želja
Ne možete dodati više na listu želja
Da li sigurno želite da izbrišete svoju listu želja
Nastavi
Možete da poredite samo proizvode iz iste kategorije.
Dodali ste artikal za upoređivanje. Samo tako nastavite!
Artikal je uklonjen iz liste za poređenje.
Lista za poređenje je puna!
Na listi imate samo 1 proizvod. Dodajte još neke proizvode za poređenje.

3 min. pročitaj

Kako se popravlja klima uređaj koji ne hladi?

Kako se popravlja klima uređaj koji ne hladi?
Kako se popravlja klima uređaj koji ne hladi?

 

 

Ima nekoliko razloga zašto klima uređaj ne hladi uopšte ili hladi slabije nego pre. Pogledajte da li će nešto od navedenog da reši problem.

 

 

 

Proverite da li je uređaj ispravno instaliran

 

Klima uređaj treba da instalira ovlašćeni serviser. Ako se instalacija i povezivanje jedinica ne obave pravilno, klima uređaj verovatno neće raditi ispravno.

 

 

 

Proverite da li je uređaj instaliran na odgovarajuće mesto

 

Na efikasnost klima uređaja utiče prisustvo izvora toplote u blizini. Izbegavajte da instalirate klima uređaj blizu uređaja koji stvaraju toplotu, poput rerni i ploča za kuvanje. 

 

 

 

Vodite računa da rashladna snaga klima uređaja dimenzijama prostorije 

 

Vaš klima uređaj je možda instaliran u prostoriji većoj od prostora koji dati model može da opslužuje. Klima uređaji imaju različite vrednosti BTU, koja u suštini označava rashladni kapacitet uređaja. Pogledajte specifikacije vašeg modela i uporedite ih sa prostorijom u kojoj je instaliran. Možda ćete morati da zamenite ili premestite uređaj.

 

 

 

Proverite podešavanje temperature

 

Da bi klima uređaj izduvavao hladan vazduh, temperatura treba da bude podešena na vrednost nižu od trenutne temperature u prostoriji. Proverite podešenu temperaturu i snizite je ako želite hladniji vazduh.

 

 

 

Proverite da li su filteri prljavi ili zapušeni

 

Filteri za vazduh se proveravaju i čiste na svaka 3 meseca ili kad se smanji njihova efikasnost. Ako su filteri za vazduh prljavi ili zapušeni, hladan vazduh koji izlazi iz klima uređaja neće dovoljno dobro strujati kroz prostoriju. Da biste očistili filtere, pogledajte uputstvo za upotrebu jer različiti modeli mogu da imaju različita uputstva. Ako ne možete da pronađete uputstvo, preuzmite ga ovde tako što ćete uneti broj modela proizvoda. Možete i da se obratite ovlašćenom servisu i da zatražite čišćenje isparivača i kalemova kondenzatora.

 

 

 

Pogledajte da li su isparivač ili kalemovi kondenzatora prljavi ili začepljeni 

 

Nakupljena prljavština u isparivaču i na kalemovima kondenzatora može da dovede do smanjenja efikasnosti klima uređaja. Da biste očistili filtere, pogledajte uputstvo za upotrebu jer različiti modeli mogu da imaju različita uputstva. Ako ne možete da pronađete uputstvo, preuzmite ga ovde tako što ćete uneti broj modela proizvoda. Možete i da se obratite ovlašćenom servisu i da zatražite čišćenje isparivača i kalemova kondenzatora.

 

 

 

Proverite ima li prepreka u usisu i izduvu za vazduh

 

Klima uređaj uvlači vazduh kroz usise i izduvava ga kroz izduve. Taj protok vazduha mogu da ometaju prepreke (poput zavesa, predmeta u kući itd.) i prljavština nakupljena u usisu i izduvu. Proverite usis i izduv i po potrebi ih očistite. Ako vaš klima uređaj ima spoljnu jedinicu, proverite i njene usise i izduve.

 

 

 

Vodite računa da vazduh ne izlazi iz prostorije

 

Protok vazduha u prostoriji treba da bude ograničen da bi klima uređaj pravilno radio. Proverite obližnje prozore, vrata i ventilacione otvore. Zatvorite ih da hladan vazduh ne bi izlazio iz sobe.

 

 

 

Proverite da li je temperatura u prostoriji previsoka

 

Rashlađivanje vazduha može malo da potraje, posebno ako je vreme vruće, a vlažnost vazduha visoka. Kada su dani takvi, sačekajte nešto duže da klima uređaj rashladi vazduh u prostoriji. Beko klima uređaji imaju funkciju Jet Mode koja omogućava brže hlađenje vazduha.

 

 

Proverite da li je aktivan režim ventilatora

 

Ako je izabran režim ventilatora (Fan Mode), uređaj izduvava vazduh koji niti hladi niti greje. Promenite režim rada na hlađenje.

 

 

 

Proverite da li je rashladno sredstvo klima uređaja pri kraju ili potrošeno

 

U kompresoru možda nema rashladnog sredstva. Ako je to slučaj, obratite se ovlašćenom servisu i tražite proveru i dopunu kompresora po potrebi.

 

 

 

Razmotrite tehničke probleme

 

Ako se problem i dalje javlja, možda postoji tehnički problem sa klima uređajem. Ako sumnjate da je to u pitanju, obratite se ovlašćenom servisu. 

 

 

Možda biste ipak radije da se obratite nekom?