Hvala na povratnim informacijama.
Ovaj prozvod ste upravo dodali na vašu listu želja
Upravo ste uklonili proizvod iz liste želja
Ne možete dodati više na listu želja
Da li sigurno želite da izbrišete svoju listu želja
Nastavi
Možete da poredite samo proizvode iz iste kategorije.
Dodali ste artikal za upoređivanje. Samo tako nastavite!
Artikal je uklonjen iz liste za poređenje.
Lista za poređenje je puna!
Na listi imate samo 1 proizvod. Dodajte još neke proizvode za poređenje.

4 min. pročitaj

Kako da montirate novi Beko frižider

Kako da montirate novi Beko frižider
Kako da montirate novi Beko frižider

 

 

Šta vam je potrebno

 

Alat:

Ključ, odvijač, libela

 

Priključci:

Uzemljeni izvor napajanja (bez adaptera ili produžnih kablova), dovod vode (samo za određene modele)

 

Delovi i dodatna oprema:

Polica za jaja, plastični klinovi

 

Težina:

Modeli bez priključka za vodu: 1/5

Modeli sa priključkom za vodu: 4/5

 

Pribl. vreme:

15 minuta za modele bez priključka za vodu

45 minuta za modele sa priključkom za vodu

 

 

 

Pre nego što počnete

 

Montiranje uređaja može da bude komplikovan, pa čak i opasan zadatak, pa zato obavezno pročitajte ova upozorenja i smernice pre nego što počnete.

 

 • Obavezno isključite izvor napajanja i zatvorite dovod vode pre nego što počnete da demontirate stari uređaj.
 • Proverite da li je stari/novi uređaj isključen sa mrežnog napajanja pre nego što započnete postupak demontriranja/montiranja.
 • Nemojte da priključujete novi uređaj na izvor napajanja pre nego što sklonite svu ambalažu i zaštitne elemente.
 • Ostavite novi frižider da stoji uspravno barem 4 sata posle isporuke da biste omogućili ulju u kompresoru da se stabilizuje nakon dostave.
 • Gasovi i ulje u rashladnom sistemu su zapaljivi. Proverite da nijedno kolo niti cev nisu oštećeni tokom transporta. Ako primetite neka oštećenja, udaljite uređaj od otvorenog plamena ili izvora toplote i provetrite prostoriju. Zatim se obratite električaru.
 • Kada vam se dostavi uređaj, proverite da li je oštećen prilikom transporta i da li su svi delovi i dodatna oprema dostavljeni i ispravni.
 • Uverite se da imate na raspolaganju uzemljenu utičnicu koja je zaštićena osiguračem u skladu sa tabelom tehničkih specifikacija u uputstvu za upotrebu. Nemojte da povezujete uređaj pomoću produžnog kabla ili adaptera i vodite računa da je strujni kabl tako postavljen da ne može da se presavije ili zaglavi.
 • Ako morate da zamenite utikač tako da ga prilagodite utičnici, obavezno koristite utikač za osigurač od 13 A.
 • Nikada ne dodirujte utikač mokrim rukama. Nikada nemojte da vadite utikač iz utičnice povlačenjem za kabl. Uvek uhvatite telo utikača.
 • Nikada nemojte za čišćenje frižidera da koristite aparate koji čiste pomoću pare. Oni mogu da istope led u odeljcima zamrzivača, a para ujedno može da izazove kratki spoj.
 • Proverite da otvori za ventilaciju na poleđini uređaja nisu blokirani.

 

 

 

Demontiranje starog uređaja

 

Proverite da li je dovod vode zatvoren (ako frižider ima priključak za vodu) i da li je uređaj isključen sa izvora napajanja. Ako je uređaj pričvršćen za kuhinjske elemente, odvijte sve zavrtnje. Izvucite uređaj. Zapamtite da su frižideri teški, pa budite pažljivi prilikom pomeranja. Da biste lakše pomerili frižider, možete da ga nagnete unazad i da mu podvučete komad starog tepiha ispod prednjih nožica. Tako možete na tepihu da izvučete uređaj. Međutim, većina frižidera ima točkiće na zadnjoj strani osnove, tako da možete i njih da koristite kada izvučete frižider u dovoljnoj meri da ga oslonite na točkiće.

 

Sada bi trebalo da možete da pristupite zadnjoj strani uređaja i da ga isključite sa izvora napajanja i vodovodne cevi (ako postoji). Možda ćete morati da koristite ključ ili klešta da biste olabavili spoj sa dovodom vode. Stavite posudu ispod slavine u slučaju curenja vode. Ako u zamrzivaču ima leda, on će se otopiti tokom narednih par sati, pa probajte da uklonite što je moguće više leda. Takođe, ispraznite rezervoare za vodu ili dispenzere za led.

 

Pročitajte lokalne propise da biste saznali kako se kućni aparati odlažu na otpad. Možda u vašoj opštini postoji usluga prikupljanja otpada. Ako planirate da to uradite sami, imajte u vidu da još neko mora da vam pomogne oko podizanja i pomeranja starog aparata.

 

 

 

Priprema novog uređaja za montažu

 

Razmislite o tome da raspakujete novi uređaj pre nego što ga unesete u stan ili kuhinju, jer u ograničenom prostoru možete da imate teškoće da manevrišete kutijom ili da je otvorite. Ivica kutije je zaheftana, tako da ćete je lakše otvoriti povlačenjem duž te ivice. Skinite sav karton i stiropor. 

 

Zatim skinite sve nalepnice, foliju sa vazdušnim mehurićima i lepljivu traku sa spoljašnjosti uređaja. Videćete da su unutra vrata, fioke i police takođe zalepljene lepljivom trakom, pa uklonite i nju.

 

Napomena: Ako novi uređaj ima priključak za vodu, pročitajte naš vodič za montažu priključaka za vodu za Beko frižider.

 

 

 

Montiranje novog uređaja

 

Na zadnjoj strani uređaja, u nekoj od fioka nalaze se uputstvo za upotrebu, polica za jaja i plastični klinovi.

 

Na nekim modelima moći ćete rukom da postavite plastične klinove na panel za ventilaciju sa zadnje strane uređaja. Međutim, na nekim modelima prvo morate da odvijete zavrtnje odvijačem, pa da zatim njima pričvrstite plastične klinove. Klinovi obezbeđuju dovoljno prostora između zida i uređaja i omogućavaju adekvatnu ventilaciju, tako da je veoma važno da ih namestite pre konačnog postavljanja uređaja.

 

Pre nego što priključite uređaj na utičnicu i uključite ga, sačekajte barem 4 sata da se gasovi i tečnosti iz kompresora stabilizuju. Nakon toga možete da povežete uređaj na utičnicu i uključite ga.

 

Zatim nagnite frižider unazad i pozicionirajte ga pomoću točkiča na zadnjoj osnovi. Vodite računa da ne poremetite priključke za vodu ili upletete strujni kabl. 

 

Kada ga postavite u željeni položaj, potrebno je da namestite nožice da bi bio ispravno nivelisan. Frižider mora da stoji na ravnoj podlozi i da bude stabilan na nožicama da bi ispravno radio. Probajte da zaljuljate uređaj levo-desno ili napred-nazad. Ako se preterano drma, površina ili nožice aparata možda nisu ravni.

 

Koristite libelu da biste proverili da li je uređaj nivelisan. Ako nisu, ispod zamrzivača pronađite dve prednje nožice i podesite ih. Okrećite nožice u smeru kazaljki na satu ili suprotno od kazaljki na satu dok se čvrsto ne oslone na pod.

 

Sačekajte oko 6 sati pre nego što stavite namirnice u novi frižider jer mu toliko vremena treba da dostigne zadatu temperaturu.   

 

 

 

I to je to. Upravo ste montirali novi Beko frižider! Nadamo se da ćete uživati u korišćenju novog uređaja.

 

 

Možda biste ipak radije da se obratite nekom?