Tack för din feedback.
Du lade precis till denna produkt till din önskelista
Du tog precis bort denna produkt från din önskelista
Du kan inte lägga till fler produkter i din önskelista
Är du säker att du vill radera din önskelista?
Nästa
Du kan bara jämföra produkter från samma kategori.
Du har precis lagt till en vara att jämföra. Fortsätt!
Objektet har tagits bort från din jämförelselista.
Din jämförelselista är full!
Det finns bara en produkt i din lista. Lägg till fler för att jämföra.
Den nya energimärkningen
för en hälsosammare planet
img_1_1920x600
img_1_375x600_mobile

 

 

 

EU:s energibestämmelser för hushållsapparater uppdateras.

 

Från och med den 1 mars 2021 anges alla energinivåer från A till G i stället för A+, A++ och A+++.
Det innebär att branschen mer än någonsin kommer fokusera på hushållsapparaters miljövänlighet och energieffektivitet.

 

Beko sätter vi en sund livsstil och en välmående planet i första rummet för allt vi gör.

Ju sundare liv du lever, desto sundare blir vår värld.
Vi är glada över att det äntligen är mer fokus på att informera konsumenterna och att främja innovativa och miljövänliga varumärken.

 

Eftersom ett sunt liv betyder friska människor och en sund planet! 

 

 

 

Till följd av ändringar i energibestämmelserna har nya energimärkningar uppdaterats för att bättre anpassas till konsumenternas beteende, och tillämpas på tre grupper av hushållsapparater:   • Tvättmaskiner och kombinerad tvätt/tork


  • Diskmaskiner


  • Kyl/frys-kombiskåp, frysar, minibarer och vinlagringsskåp

 

 

 

Den nya energimärkningen är nu
mycket lättare att förstå vid en snabb titt

 

 

Den tidigare energimärkningen gick från D till A+++. Trots att A+-klassificeringen var den miniminivå som kunde säljas med denna skala, skulle en oinformerad konsument lätt kunna uppfatta den som en mycket effektivare produkt. Klassificeringarna baseras nu på ett enkelt, lättbegripligt system från A till G där A är bäst och G är den lägsta graderingen. En produkt som tidigare var märkt A+++ i energieffektivitet blir till exempel B-klassificerad efter ändringen.

 

Dessutom kommer bullernivåerna för apparaterna att klassificeras på en skala från A till D, vilket är helt nytt. Tidigare angavs endast bullernivå i dB(A) för en produkt. Att ha en tydlig klassificering, utöver informationen om decibel, gör bullernivåerna mycket mer begripliga och jämförbara för alla.
 

Etiketterna har också en QR-kod som konsumenterna kan skanna med en mobil enhet för att få ytterligare och officiell (icke-kommersiell) information om produkterna. 

 
 
 
Den nya energimärkningen återspeglar
Bekos engagemang för miljövänlighet
 
 

De nya bestämmelserna omfattar inte bara energieffektivitet, utan även energiförbrukning på ett sätt som konsumenterna lättare kan relatera till. Med den här förändringen är A- och B-klassificeringen oerhört svår att uppnå för tillverkarna.
 

Detta görs för att uttryckligen uppmuntra ledande varumärken att investera i innovationer och energieffektiva produkter. Det innebär att miljövänliga och energieffektiva produkter med ännu lägre energiförbrukning kommer fortsätta att utvecklas.

 
 
 

Bekos fokus på ett sunt liv och en sund planet har fått oss att avsätta resurser
för att nå målet med ökad energieffektivitet hos våra apparater och sätta konsumenternas behov i centrum för dessa mål.

 

Vi kan endast leva ett hälsosamt liv på en sund planet – och dessa förändringar är
nästa steg på vår resa för att göra det möjligt för alla att leva så hälsosamt som möjligt. 

 
 
 

Vad kommer allt detta att innebära för
specifika produktkategorier?

 
 

Energibestämmelser och energimärkning hanteras olika för olika produktkategorier.

Energimärkning och annan värdefull information på energietiketten fastställs med hänsyn till driftsprinciperna för olika kategorier.

 

Det betyder att inte alla uppgifter på till exempel en tvättmaskins energietikett stämmer överens med informationen för ett kyl/frys-kombiskåp.

Gå vidare med länkarna nedan för att lära dig mer om hur ändringarna av bestämmelserna påverkar varje kategori.