Tack för din feedback.
Du lade precis till denna produkt till din önskelista
Du tog precis bort denna produkt från din önskelista
Du kan inte lägga till fler produkter i din önskelista
Är du säker att du vill radera din önskelista?
Nästa
Du kan bara jämföra produkter från samma kategori.
Du har precis lagt till en vara att jämföra. Fortsätt!
Objektet har tagits bort från din jämförelselista.
Din jämförelselista är full!
Det finns bara en produkt i din lista. Lägg till fler för att jämföra.

1 m läst

Hur läser jag den nya energietiketten på en kombinerad tvätt/tork?

Energimärkningen för tvättmaskiner och kombinerad tvätt/tork ändras. Efter den 1 mars 2021 anges alla energivärden från A till G i stället för A+, A++ och A+++.

 

Den nya märkningen syftar till att belöna energieffektiva apparater samtidigt som strängare krav införs på ekodesign och förbättrade miljöprestanda. De nya bestämmelserna omfattar inte bara energieffektivitet, utan även energiförbrukning på ett sätt som konsumenterna lättare kan relatera till.

 

Energieffektivitetsklassificeringen för kombinerad tvätt/tork baseras på energiförbrukningen för det nya ”Eco 40-60”-programmet och ”Wash and Dry”-cykeln. ”Eco 40-60”-programmet rekommenderas för normalt smutsad, tålig bomull och linnetvätt med tvättetiketter som anger tvättemperatur mellan 40 °C och 60 °C.

 

Här beskrivs hur den nya energietiketten för kombinerad tvätt/tork ser ut och vad symboler och siffror betyder: 

 1. QR-kod (nytt)

 2. Skala för energieffektivitetsklass (A–G)

 3. a) Energieffektivitetsklass för ”Wash and Dry”-cykeln
  b) Energieffektivitetsklass för ”Eco 40-60”-programmet

 4. Viktad energiförbrukning för ”Wash and Dry”-cykeln i kWh per 100 cykler (nytt)

 5. Viktad energiförbrukning för ”Eco 40-60”-programmet i kWh per 100 cykler (nytt)

 6. a) Klassificerad kapacitet för ”Wash and Dry”-cykeln i kg 
  b) Klassificerad kapacitet för ”Eco 40-60”-programmet i kg

 7. a) Viktad vattenförbrukning för ”Wash and Dry”-cykeln i liter per cykel (nytt) 
  b) Viktad vattenförbrukning för ”Eco 40-60”-programmet i liter per cykel (nytt)

 8. a) Varaktighet för ”Wash and Dry”-cykeln vid klassificerad kapacitet (nytt) 
  b) Tvättprogrammets varaktighet vid klassificerad kapacitet (nytt)

 9. Centrifugeringseffektivitetsklass (nytt)

 10. Bullernivå under centrifugeringscykeln i dBA och bullerklass (nytt)

”Eco 40-60”-programmet ligger till grund för fastställande av energiförbrukning, vattenförbrukning, tvätt, återstående fuktighet, buller, programmets varaktighet samt centrifugerings- och sköljningseffektivitet.

Vid beräkning av förbrukningsvärden tas värdena för kvartsfull, halvfull och full maskin med i beräkningen.

 Ljudeffektnivå, referens till 1 pW