Tack för din feedback.
Du lade precis till denna produkt till din önskelista
Du tog precis bort denna produkt från din önskelista
Du kan inte lägga till fler produkter i din önskelista
Är du säker att du vill radera din önskelista?
Nästa
Du kan bara jämföra produkter från samma kategori.
Du har precis lagt till en vara att jämföra. Fortsätt!
Objektet har tagits bort från din jämförelselista.
Din jämförelselista är full!
Det finns bara en produkt i din lista. Lägg till fler för att jämföra.

1 m läst

Hur läser jag den nya energietiketten på tvättmaskinen?

Energimärkningen för tvättmaskiner och kombinerad tvätt/tork ändras. Efter den 1 mars 2021 anges alla energivärden från A till G i stället för A+, A++ och A+++.

 

Den nya märkningen syftar till att belöna energieffektiva apparater samtidigt som strängare krav införs på ekodesign och förbättrade miljöprestanda. De nya bestämmelserna omfattar inte bara energieffektivitet, utan även energiförbrukning på ett sätt som konsumenterna lättare kan relatera till.

 

Tvättmaskinernas energieffektivitetsklass baseras på energiförbrukningen för det nya ”Eco 40-60”-programmet. ”Eco 40-60”-programmet rekommenderas för normalt smutsad, tålig bomull och linnetvätt med tvättetiketter som anger tvättemperatur mellan 40 °C och 60 °C.

 

Här beskrivs hur den nya energietiketten för tvättmaskiner ser ut och vad symboler och siffror betyder: 

 1. QR-kod (nytt)

 2. Skala för energieffektivitetsklass (A–G)

 3. Energieffektivitetsklass

 4. Viktad energiförbrukning i kWh per 100 cykler (nytt)
  Vid beräkning av förbrukningsvärden tas värdena för kvartsfull, halvfull och full maskin med i beräkningen.

 5. Klassificerad kapacitet i kg

 6. Viktad vattenförbrukning i liter per cykel (nytt)
  Vid beräkning av förbrukningsvärden tas värdena för kvartsfull, halvfull och full maskin med i beräkningen.

 7. Varaktighet för ”Eco 40-60”-programmet vid klassificerad kapacitet (nytt)
  ”Eco 40-60”-programmet fungerar som norm för fastställning av energiförbrukning, vattenförbrukning, återstående fuktighet, buller, programmets varaktighet samt tvätt-, centrifugerings- och sköljningseffektivitet.

 8. Centrifugeringseffektivitetsklass

 9. Bullernivå under centrifugeringscykeln i dBA*** och bullerklass (nytt)
  Ljudeffektnivå, referens till 1 pW