Takk for tilbakemeldingen.
Du la nettopp til dette produktet til din ønskeliste
Du fjernet nettopp dette produktet fra din ønskeliste
Du kan ikke legge til mer i ønskelisten
Er du sikker på at du ønsker å tømme din ønskeliste?
Fortsett
Du kan bare sammenligne produkter fra samme kategori.
Du har akkurat lagt til en artikkel for sammenligning. Fortsett!
Artikkelen er fjernet fra sammenligningslisten.
Sammenligningslisten din er full!
Det er bare ett produkt på listen din. Legg til flere for å sammenligne.

4 min les

Slik installerer du ditt nye Beko-kjøleskap

Slik installerer du ditt nye Beko-kjøleskap
Slik installerer du ditt nye Beko-kjøleskap

 

 

Dette trenger du

 

Verktøy:

Skrunøkkel, skrutrekker, vater

 

Koblinger:

Jordet strømkobling (uten grenuttak eller skjøteledninger), vannforsyning (bare enkelte modeller)

 

Deler og tilbehør:

Eggbrett, plastkiler

 

Vanskelighetsgrad:

Modeller uten vanntilkobling: 1/5

Modeller med vanntilkopbling: 4/5

 

Ca. tid:

15 min for modeller uten vanntilkobling

45 min for modeller med vanntilkobling

 

 

 

Før du begynner

 

Det kan være vanskelig og til og med farlig å installere et apparat, så før du begynner, sørg for at du har lest disse advarslene og retningslinjene.

 

 • Pass på at strøm og vanntilførsel er koblet fra før du begynner å fjerne det gamle apparatet.
 • Pass på at det gamle/nye apparatet er koblet fra strømnettet når du begynner å fjerne/installere.
 • Ikke koble det nye apparatet til strømnettet før all utvendig emballasje og beskyttelse er fjernet.
 • La det nye kjøleskapet stå i oppreist stilling i minst fire timer etter levering, slik at kompressoroljen får stabilisert seg.
 • Gassene og oljen inni kjølesystemet er brennbare. Kontroller at ingen kretser eller rør har blitt skadet under transport. Hvis du oppdager skade på noen av disse, må du holde apparatet unna åpen flamme eller varmekilder og lufte rommet. Ring deretter en kvalifisert tekniker.
 • Ved levering av apparatet, kontroller at det ikke har blitt skadet under transport, og at alle deler og alt tilbehør følger med og er i orden.
 • Sørg for at du har en jordet stikkontakt tilgjengelig, som er i samsvar med oversikten over tekniske spesifikasjoner i bruksanvisningen. Ikke koble apparatet til en skjøteledning eller et grenuttak, og pass på at strømkabelen ikke kommer i klem eller setter seg fast.
 • Hvis du må bytte ut støpselet med et som passer til stikkontakten, sørg for å bruke et støpsel med en 13A-sikring.
 • Berør aldri et støpsel med våte hender. Ta aldri ut et støpsel ved å dra i kabelen – hold alltid fast i støpselhodet og trekk.
 • Bruk aldri damprengjøringsapparater til å rengjøre kjøleskapet. Slike apparater kan potensielt smelte is inni fryserommet, dampen kan også forårsake kortslutning.
 • Pass på at alle ventilasjonsåpninger på baksiden av apparatet ikke er blokkert.

 

 

 

Fjerning av det gamle apparatet

 

Sørg for at vanntilførselen (hvis det gamle apparatet har vanntilkobling) er stengt, og at hele strømnettet er slått av. Hvis apparatet er festet til skap, skru ut eventuelle holdeskruer. Trekk apparatet ut fra plasseringen sin. Husk at et kjøleskap kan være tungt, så vær forsiktig når du prøver å flytte det. For å gjøre det enklere å trekke apparatet ut, kan du vippe det bakover og legge et gammelt teppe under knottene foran. Deretter kan du trekke teppet ut, og apparatet med det. De fleste kjøleskap har imidlertid hjul på undersiden bak, så bruk disse når du har trukket apparatet langt nok ut til å vippe apparatet bakover på hjulene.

 

Du skal nå ha tilgang til baksiden av apparatet og kan koble fra strøm og vann (hvis aktuelt). Det kan hende du må bruke skiftenøkkel eller tang for å løsne vanntilkoblingen. Plasser en bolle under vanntilførselskranen for å fange opp eventuell lekkasje. Hvis det er rim i fryserommet, vil det smelte i løpet av de neste timene, så pass på å fjerne så mye du kan. Tøm også vannbeholdere eller isdispensere.

 

Følg lokale forskrifter for hvordan du avhender gamle husholdningsapparater. Det kan være at kommunen tilbyr innsamling av husholdningsapparater. Hvis du skal fjerne det selv, må du huske på at du trenger en annen person for å hjelpe deg med å løfte og flytte det gamle apparatet.

 

 

 

Klargjør det nye apparatet for installering

 

Vurder om du bør pakke opp det nye apparatet før det kommer inn i hjemmet eller på kjøkkenet. Det kan være vanskelig å manøvrere og åpne esken på trange steder. Det finnes en bred stiftet linje langs den ene kanten av esken, og det er enklest å rive opp esken langs denne linjen. Fjern eventuell papp og isopor. 

 

Fjern deretter klistremerker, bobleplast og teip fra utsiden av apparatet. På innsiden blir i tillegg dører, skuffer og stativer holdt på plass med teip, så fjern dette også.

 

Merk: Hvis det nye apparatet har vanntilkobling, sjekk veiledningen for hvordan du installerer vanntilkoblingene til ditt Beko-kjøleskap.

 

 

 

Installere det nye apparatet

 

Du finner bruksanvisningen, eggeskuffen og plastkilene som skal monteres på baksiden av apparatet, i én av skuffene.

 

På noen modeller kan du feste plastkilene til ventilasjonspanelet på baksiden av apparatet for hånd. På andre modeller må skruene fjernes med skrutrekker, deretter bruker du skruene til å feste kilene. Kilene sørger for at det er stor nok avstand mellom veggen og apparatet til tilstrekkelig ventilasjon, så det er svært viktig at du fester dem før du setter det nye apparatet på plass.

 

Før du kobler til apparatet og slår på strømmen, vent minst fire timer slik at kompressorgassen og -væsken setter seg. Etter dette er du klar til å koble til apparatet og slå på strømmen.

 

Nå vipper du kjøleskapet bakover og bruker hjulene i bakkant til å plassere apparatet. Vær forsiktig så du ikke kommer i konflikt med eventuelle vanntilkoblinger eller vikler til strømledningen. 

 

Når apparatet er plassert, må du justere knottene under forsiden av apparatet for å få det vannrett. Kjøleskapet ditt må stå jevnt og balansert på føttene for å fungere ordentlig. Prøv å vippe apparatet fra side til side eller frem og tilbake. Hvis det vingler for mye, kan gulvet eller føttene til apparatet være ujevne.

 

Bruk et vater til å kontrollere at apparatet er i balanse. Hvis det ikke er i balanse, juster du føttene under kjøleskapet. Vri føttene med klokken eller mot klokken til de er godt i kontakt med gulvet.

 

Du må vente rundt 6 timer før du kan legge matvarer i det nye kjøleskapet, det er tiden det trenger for å nå den angitte temperaturen.   

 

 

 

Det var det. Du har akkurat installert ditt nye Beko-kjøleskap! Vi håper du får glede av det nye apparatet.

 

 

Vil du heller snakke med noen?