Takk for tilbakemeldingen.
Du la nettopp til dette produktet til din ønskeliste
Du fjernet nettopp dette produktet fra din ønskeliste
Du kan ikke legge til mer i ønskelisten
Er du sikker på at du ønsker å tømme din ønskeliste?
Fortsett
Du kan bare sammenligne produkter fra samme kategori.
Du har akkurat lagt til en artikkel for sammenligning. Fortsett!
Artikkelen er fjernet fra sammenligningslisten.
Sammenligningslisten din er full!
Det er bare ett produkt på listen din. Legg til flere for å sammenligne.

4 min les

Hvordan installerer jeg det nye Beko-kjøleskapet med beholder eller røropplegg for vanndispenser?

Hvordan installerer jeg det nye Beko-kjøleskapet med beholder eller røropplegg?
Hvordan installerer jeg det nye Beko-kjøleskapet med beholder eller røropplegg?

 

 

Det du trenger

 

Verktøy: 

Skiftenøkkel, skrutrekker

 

Tilkoblinger:

Integrert vanntank, vanntilkobling eller glassballong

 

Deler og tilbehør:

Vannforsyningsslange, vannfilter, fester (for modeller med røropplegg)

 

Vanskelighetsgrad:

Modeller uten vanntilkobling: 1/5

Modeller med vanntilkopbling: 4/5

 

Ca. tid:

15 min for modeller uten vanntilkobling

45 min for modeller med vanntilkobling

 

 

 

Før du begynner

 

Før du bruker kjøleskapets vanndispenser, må du finne ut om det har beholder eller røropplegg. Modeller med beholder har en vanntank av plast eller glass inni døren for vannlagring. Modeller med røropplegg må kobles til en vannforsyning for å fungere. 

 

Hvis du har fulgt trinnene i installasjonsveiledningen for kjøleskapet, er du klar til å fortsette med vannforbindelsene. 

 

 

 

Kjøleskap uten røropplegg, med vanndispenser

 

Hvis kjøleskapet ditt ikke er en modell med røropplegg, må det ha en vanntank å hente vann fra. Vanntanker er vanligvis inne i kjøleskapsdørene, og er avtagbare. Se i bruksanvisningen din, og finn vanntanken til kjøleskapet.

 

Fjern tanken og skyll den under kranen før du bruker den. Fyll så beholderen med drikkevann. Når kjøleskapet ditt er klart til å dispensere vann, må du tappe ut fire–fem glass vann før du drikker fra dispenseren. 

 

 

 

Kjøleskap med røropplegg og vanndispenser

 

Hvis du nettopp har kjøpt et kjøleskap med røropplegg, burde det kommet med en vannslange og beslag for tilkoblingene.

 

Kjøleskap med røropplegg må kobles direkte til en vannforsyning. Dette kan være hovedvanntilførselen i hjemmet, eller en glassballong. Noen modeller er også utstyrt med et eksternt vannfilter. Slik gjør du disse tilkoblingene. 

 

 

 

Koble til vannkran

 

Først må du feste vannslangen til apparatet. For å gjøre dette, fjern kontakten fra vanninntaket på baksiden av apparatet. 

 

Før slangen gjennom kontakten. Skyv slangen godt inn i innløpet. 

 

Skyv kontakten tilbake på plass, og vri deretter for å stramme. Du bør kunne gjøre dette for hånd, men du kan bruke en skiftenøkkel eller en tang for å sikre at tilkoblingen er stram.

 

Deretter må du opprette forbindelsen mellom slangen og vannledningen. Først kobler du adapteren til kranen, og sørger for å stramme tilkoblingen godt. 

 

Ta så av slangetilkoblingen fra adapteren.

 

Før enden av vannslangen gjennom slangekontakten du fjernet tidligere, og skru deretter kontakten tilbake på adapteren etter å ha presset slangen godt inn i adapteren først (slik du gjorde for å gjøre tilkoblingen til apparatet). 

 

Fest til slutt slangeklemmene til en vegg, og bruk deretter disse for å feste vannslangen for å unngå at den forskyves, kobles fra eller blir skadet når du flytter apparatet.

 

 

 

Installere vannfilteret

 

Det kan også være lurt å installere vannfilteret som følger med noen modeller. For å gjøre dette, må du følge samme prosedyre som ovenfor, i tillegg til å montere filteret på en vegg.

 

Først må du identifisere en posisjon der du kan montere filteret på en vegg. Merk at filteret ikke må monteres på apparatet. Når du har identifisert en posisjon, kan du feste brakettene som fulgte med apparatet, på veggen. Merk at filteret må installeres i stående stilling. Når brakettene er installert, klipser du filteret på plass.

 

To vannslanger går fra hver ende av filteret. Koble disse til vannforsyningskranen og apparatet som beskrevet ovenfor.

 

 

 

Test av tilkoblingene

 

Slå på vanntilførselen, og kontroller for lekkasjer. Hvis du merker en lekkasje, slå av vannforsyningen og stram alle tilkoblinger, tørk vekk lekkasjen, og skru deretter på vannforsyningen igjen for å sjekke.

 

 

 

Koble til en glassballong

 

Hvis vannet i kranen ikke er egnet for å drikke, kan du også koble apparatet til en glasballong. Du må imidlertid også kjøpe en pumpe. Kontakt forhandleren for å få råd om egnede pumper.

 

Først må du feste vannslangen til apparatet. For å gjøre dette, fjern kontakten fra vanninntaket på baksiden av apparatet. Før slangen gjennom koblingsstykket, og skyv deretter slangen ordentlig inn i innløpet. Skyv kontakten tilbake på plass, og vri deretter for å stramme. Du bør kunne gjøre dette for hånd, men du kan bruke en skiftenøkkel eller en tang for å sikre at tilkoblingen er stram.

 

Deretter kobler du vannslangen fra apparatet til pumpen, og deretter kobler du pumpen til glassballongen. Se pumpens bruksanvisning for informasjon om hvordan du gjør dette.

 

 

 

Test av tilkoblingene

 

Slå på vanntilførselen, og kontroller for lekkasjer. Hvis du merker en lekkasje, slå av vannforsyningen og stram alle tilkoblinger, tørk vekk lekkasjen, og skru deretter på vannforsyningen igjen for å sjekke.

 

Sørg for å tappe ut minst fire–fem glass vann før du begynner å drikke fra vanndispenseren. 

 

 

 

Før bruk

 

Før du kobler til apparatet og slår på strømmen, vent minst fire timer slik at kompressorgassen og -væsken setter seg. Etter denne perioden er du klar til å kople til apparatet, slå på strømmen og flytte det på plass. Vipp kjøleskapet bakover og bruk hjulene i bakkant til å plassere apparatet. Vær forsiktig så du ikke kommer i konflikt med eventuelle vanntilkoblinger eller vikler til strømledningen. 

 

Når det er i stilling, må du justere føttene på apparatet for å sikre at det er i vater. Drei på ringene for føttene for hånd til begge føttene er i god kontakt med gulvet. Bruk et vater for å sikre at apparatet står rett.

 

Til slutt kan du fylle eventuelle vannbeholdere. Du må vente rundt 6 timer før du kan legge matvarer i det nye kjøleskapet, det er tiden det trenger for å nå den angitte temperaturen.

 

 

 

Det var det hele. Du har nettopp installert det nye Beko-kjøleskapet ditt med vanndispenser! Vi håper du liker å bruke den nye maskinen.

 

 

Vil du heller snakke med noen?