Takk for tilbakemeldingen.
Du la nettopp til dette produktet til din ønskeliste
Du fjernet nettopp dette produktet fra din ønskeliste
Du kan ikke legge til mer i ønskelisten
Er du sikker på at du ønsker å tømme din ønskeliste?
Fortsett
Du kan bare sammenligne produkter fra samme kategori.
Du har akkurat lagt til en artikkel for sammenligning. Fortsett!
Artikkelen er fjernet fra sammenligningslisten.
Sammenligningslisten din er full!
Det er bare ett produkt på listen din. Legg til flere for å sammenligne.

6 min les

Slik installerer du den nye Beko-vaskemaskinen

Slik installerer du den nye Beko-vaskemaskinen
Slik installerer du den nye Beko-vaskemaskinen

 

 

Det du trenger

 

Verktøy: 

Saks- eller bokskutter, skiftenøkkel eller tang, skrutrekker, drill (for å lage hull i skap eller kjøkkenenheter), vaterpass

 

Tilkoblinger:

Jordet forbindelse (uten multiplugg- eller skjøteledninger), vannforsyning, dreneringsuttak

 

Deler og tilbehør:

Beholder for flytende vaskemiddel, målebeger for pulvervaskemiddel, vanninntaksslange, avløpsslangebrakett, plastdeksler for transportbolthull

 

Vanskelighetsgrad:

3/5

 

Ca. tid:

30 minutter for å fjerne den gamle maskinen

60 til 90 minutter for å installere den nye maskinen

 

 

 

Før du begynner

 

Det kan være vanskelig og til og med farlig å installere en maskin. Før du begynner, må du derfor sørge for å lese disse advarslene og retningslinjene.

 

  • Kontroller at strømmen og vanntilførselen er slått av før du begynner å fjerne den gamle maskinen.
  • Kontroller at den gamle/nye maskinen er koblet fra strømnettet når du starter demonteringen/monteringen.
  • Maskinen må bare plasseres på en jevn, solid overflate som tåler vekten. Maskinen må aldri plasseres på et teppebelagt gulv, da dette hindrer luftstrømmen til elektriske komponenter nederst på maskinen, slik at de blir overopphetet.
  • Når du mottar maskinen, må du kontrollere at den ikke er skadet under transport, og at alle deler og tilbehør er på plass.
  • Sørg for at du har en jordet stikkontakt som er beskyttet av en sikring som er tilgjengelig, og som er i samsvar med tabellen for tekniske spesifikasjoner i brukerhåndboken. Ikke koble maskinen til en skjøteledning, og kontroller at strømkabelen ikke kommer i klem eller sitter fast.
  • Hvis du må bytte ut støpselet med en som passer til stikkontakten, må du passe på å bruke en plugg med en 13A-sikring.
  • Berør aldri en plugg med våte hender. Ta aldri ut en plugg ved å dra i kabelen – hold alltid i og trekk i plugghodet.

 

 

 

Fjerning av gammel maskin

 

Kontroller at vann- og strømforsyningen er slått av. Hvis maskinen er festet til et skap, må du skru ut eventuelle festeskruer. Trekk maskinen ut fra stillingen. 

 

Husk at vaskemaskiner kan være tunge, så vær forsiktig når du flytter den. For å gjøre det enklere å trekke ut maskinen kan du vippe den bakover og sette et stykke gammelt teppe under føttene foran. Deretter kan du trekke ut maskinen ved å dra i teppet.

 

Du skal nå ha tilgang til baksiden av maskinen, og kunne koble fra strøm, vann og avløpsvann. Det kan hende du må bruke en skiftenøkkel eller tang for å løsne koblingene for vann og avløp. 

 

Plasser en bolle under vannkranen for å fange opp eventuell lekkasje, og plasser også endene på tilførsels- og avfallsslangene i bollen. Du kan deretter fjerne maskinen helt fra stillingen. 

 

Kontroller lokale forskrifter for hvordan du avhender gamle husholdningsapparater. Det kan finnes lokale tjenester i området ditt for henting av husholdningsapparater. Hvis du skal fjerne det selv, må du huske at du trenger en annen person for å hjelpe deg med å løfte og flytte den gamle maskinen.

 

 

 

Klargjør installering av den nye maskinen

 

Når den nye maskinen er fraktet til rommet der den skal installeres, må du passe på at du har nok plass til å pakke den ut. Vurder å pakke den ut i et annet rom hvis plassen er begrenset.  

 

Bruk saks eller en boksekutter til å fjerne den ytre emballasjen. Pass på at du ikke skjærer for dypt, siden dette kan ripe maskinen. 

 

Fjern eventuell papp og isopor. 

 

Vaskemaskin er utstyrt med noen ekstra deler for å beskytte trommelen under transport. Det er viktig at du fjerner disse før du bruker maskinen.

 

Den første delen er isoporen nederst på vaskemaskinen. Vipp maskinen bakover, fjern den selvklebende teipen og trekk ut isoporen. 

 

Andre slike deler er boltene på baksiden av vaskemaskinen som holder trommelen på plass under transport. Bruk en skrunøkkel til å løsne dem, og lirk dem ut. 

 

Sørg for å beholde disse, og sett dem inn igjen hvis du må transportere maskinen på et senere tidspunkt. Dekk til bolthullene med plastdekslene du finner sammen med tilbehøret som er beskrevet nedenfor. 

 

Til slutt fjerner du alle klistremerker og skjermdeksler så snart som mulig – jo lenger de blir på, jo vanskeligere er de å fjerne.

 

Når maskinen er pakket ut, kontrollerer du at alle deler og alt tilbehør er på plass. Alt tilbehør er i vaskemaskintrommelen, og inneholder en brukerhåndbok, beholder for flytende vaskemiddel, målebeger for pulvervaskemiddel, vanninntaksslange, avtappingsslangebrakett og plastdeksler for transportbolthull. 

 

 

 

Montering av ny maskin

 

Hvis du bytter ut en gammelt maskin, har du allerede et eget sted for den nye vaskemaskinen, i tillegg til hull i skap som kan brukes til å føre slanger eller ledninger gjennom.

 

Hvis du monterer maskinen for første gang, må du kanskje bore hull i skap for å føre slanger eller strømledningen gjennom.

 

På baksiden av maskinen må du først koble vanntilførselsslangen til vaskemaskinen. Fest den 90-graders enden av slangen til maskinen, og trekk til for hånd – ikke bruk verktøy, da dette kan føre til overstramming. 

 

Deretter løsner du avfallsslangen og strømkabelen fra klemmene.

 

Plugghodet kobles til et rom bak på maskinen. Ta det av, og lukk plastdekselet.

 

Koble enden til vanntilførselen. Du skal kunne sikre tilkoblingen ved å vri plastbolten for hånd. Når du har koblet til vanntilførselen, kan du slå på vanntilførselen, enten ved å åpne den separate vannkranen, eller ved å slå på vanntilførselen i hjemmet.

 

Deretter må du koble til dreneringsslangen. Hvis du har et avløpsuttak i veggen, kan du bare skyve enden av dreneringsslangen inn i det. 

 

Hvis du ikke har et avløpsuttak, må du imidlertid koble dreneringsslangen til avløpsrøret for vasken. 

 

Du finner dreneringsrøret til vasken under vasken. På U-bøyen finner du en ekstra inngang til avløpsrøret. Hvis denne dreneringsmetoden er brukt på en tidligere installert vaskemaskin, er et endestykke sannsynligvis allerede koblet til U-bøyen. 

 

Hvis du installerer en maskin for første gang på dette stedet, må du kanskje koble til et endestykke selv (disse kan kjøpes fra alle jernvareforretninger). Dette er ganske enkelt. Skru ganske enkelt av beskyttelseshetten på det ekstra inntaket, og skru fast utløpsrøret. Pass på at du fjerner eventuelle plastbiter eller stoppere på endestykket eller på U-bøyen.

 

Nå kan du koble dreneringsslangen til endestykket. Skyv gummienden av dreneringsslangen over endestykket, og bruk deretter metallklemmen til å feste den.

 

Merk :Enten du kobler dreneringsslangen til et eget uttak eller dreneringsrøret til vasken, må lengden på slangen være mellom 40 og 100 cm fra bakken. Enden av dreneringsslangen skal skyves inn i dreneringsuttaket med ca. 12 cm. For å oppnå dette kan du feste braketten for dreneringsslangen til en vegg og feste dreneringsslangen til den.

 

Du er ferdig med å koble til vannavløp og vanntilførsel og kan nå utføre den elektriske tilkoblingen. Maskinen skal kobles direkte til et strømuttak med en bryter koblet til strømbrytersystemet. Ikke bruk en forlengelseskabel eller en multiplugg.

 

Hvis strømledningen er skadet, må du ikke prøve å reparere eller erstatte den selv. Dette må utføres av en kvalifisert tekniker. Når ledningen er koblet til, kan du slå på strømmen.

 

Nå som alle tilkoblingene er utført, kan du sette maskinen på plass. Kontroller at slangene og strømkabelen ikke kommer i klem når du skyver maskinen tilbake på plass. 

 

Deretter må du balansere vaskemaskinen med et vaterpass. Du kan justere føttene for hånd eller ved å bruke en skrunøkkel til å vri boltene på føttene. Det er viktig å balansere maskinen, ellers kan den riste eller bevege seg under bruk.

 

Og koble den til!

 

 

 

Tid for en testkjøring

 

Nå som maskinen er installert og konfigurert, er det på tide å teste den ordentlig. Velg et kort program, og kjør maskinen tomt og uten rengjøringsmiddel. Se etter lekkasjer, kraftige vibrasjoner eller uvanlige lyder. Hvis du har fulgt denne veiledningen, bør alt fungere fint. Hvis du likevel oppdager noen problemer, er det best ringe en kvalifisert tekniker. 

 

Det var det hele. Du har akkurat installert den nye Beko-vaskemaskinen! Sørg for at du vet hvordan du laster vaskemaskinen riktig, og se i brukerhåndboken for å se hvor mye vaskemiddel du bør bruke. Hvis du har problemer med å finne håndboken, kan du laste den ned her ved hjelp av modellnummeret til produktet ditt. 

 

Vi håper du liker å bruke den nye maskinen.

 

 

Vil du heller snakke med noen?