Takk for tilbakemeldingen.
Du la nettopp til dette produktet til din ønskeliste
Du fjernet nettopp dette produktet fra din ønskeliste
Du kan ikke legge til mer i ønskelisten
Er du sikker på at du ønsker å tømme din ønskeliste?
Fortsett
Du kan bare sammenligne produkter fra samme kategori.
Du har akkurat lagt til en artikkel for sammenligning. Fortsett!
Artikkelen er fjernet fra sammenligningslisten.
Sammenligningslisten din er full!
Det er bare ett produkt på listen din. Legg til flere for å sammenligne.

4 min les

Slik leser du energietiketten for tørketrommelen

Slik leser du energietiketten for tørketrommelen
Slik leser du energietiketten for tørketrommelen

 

 

Energietiketter gir mange verdifulle opplysninger om et produkt. La oss ta en nærmere titt på hva slags informasjon som finnes der, og hva den betyr.

 

 

 

Hva er et EU-energimerke?

 

EUs energietiketter er et standardisert system for energieffektivitetsvurderinger utstedt av EU for de fleste husholdningsapparater. Den første EU-energietiketten ble vist på en maskin i 1994. Siden den gang har flere og flere utstyrskategorier blitt inkludert i EUs energiforskrifter, og etikettene er blitt oppdatert flere ganger. 

 

Hovedformålet med EUs energietiketter er redusere energiforbruket til hvitevarer i Europa samlet ved å gjøre to ting:  

 

1. Gi forbrukerne klare sammenligningskriterier og hjelpe dem med å velge mer energieffektive produkter, og 

2. Oppmuntre bedrifter til å investere i utvikling av stadig mer energieffektive produkter. 

 

Energietiketter inneholder verdifull informasjon om en maskin, for eksempel det årlige energiforbruket, støynivået eller kapasiteten. Disse små etikettkortene gir et sammendrag av alt det du bør ta hensyn til når du ser etter en ny tørketrommel.

 

 

 

Hva finner du på energietiketten for tørketrommelen?

 

Slik ser en EU-energietikett for tørketromler ut, og dette står symbolene og tallene for: 

 

Les videre for å få en mer detaljert forklaring på hva hver vurdering og hvert tall betyr. 

 

 

 

01.

Energiklasse (A+++ til D)

 

Tørketromler har et litt dårlig rykte når det kommer til energieffektivitet. 

 

De fleste kondenstørketromler har en energivurdering på B eller C, mens tørketromler med varmepumpe ofte er klassifisert til A+ eller A++. Ventilerte tørketromler er ikke like effektive som kondenstørketromler eller varmepumpemodeller.

 

A+++ ble lansert i mai 2013, og tørketromler i energiklasse D ble forbudt på markedet i november samme år.  

 

 

 

02.

Årlig energiforbruk (kWh/år)

 

Årlig estimert energiforbruk er også oppgitt på energieffektivitetsetiketten på tørketromlene. Dette er basert på 160 sykluser med en kombinasjon av fulle og delvis fulle laster på et standard tørkeprogram for bomullstøy. Dette innebærer tre sykluser per uke.

 

Dine individuelle vaskevaner har en stor innvirkning på den faktiske mengden strøm tørketrommelen bruker. Hvis du multipliserer det årlige energiforbruket til en tørketrommel med strømkostnader per kWh i regionen, får du et godt estimat over hvor mye det vil koste å kjøre maskinen året rundt. 

 

 

 

03.

Type tørketrommel (gassventilert, elektrisk ventilasjon eller elektrisk kondensator)

 

Det finnes tre hovedtyper tørketromler: Gassventilering, elektrisk ventilering og kondenser.

 

Utluftingsmodeller fører den fuktige luften som oppstår fra tørking, ut gjennom et luftehull. Kondenstørketromler samler derimot fukten i en vannbeholder som må tømmes. Noen modeller har også avløpsslanger.

 

Utover denne grunnleggende forskjellen utgjør valg av tørketrommel en stor forskjell når det gjelder energieffektivitet og årlig energiforbruk. 

 

 

 

04.

Syklustider for en full last med bomullstøy (min)

 

Dette viser hvor lang tid det tar å fullføre en standard tørkesyklus for bomullstøy. Dette tallet er lavere på utluftingsmodeller siden de viser høyere grader enn kondensmodeller. Kondenstørketromler er imidlertid mer skånsomme mot tøyet ved noe lengre sykluser. 

 

 

 

05.

Kapasitet (kg)

 

Dette angir hvor stor belastning tørketrommelen kan håndtere i en standard tørkesyklus for bomullstøy. Kapasitetsendringer avhengig av det valgte programmet.

 

Se i brukerhåndboken for å få nøyaktig kapasitet for hvert program. Hvis du eier en Beko-vaskemaskin, kan du laste ned brukerhåndboken  med produktnummeret ditt. 

 

 

 

06.

Støynivåer (dB)

 

Energieffektivitetsmerker på tørketromler angir også støyklasse, og disse kan ligge mellom 40 dB (et stille bibliotek) og 80 dB (lyden fra en hustelefon). Mer avanserte maskiner er som regel mer stillegående siden de har funksjoner for støyreduksjon, for eksempel isolasjon og børsteløse motorer.

 

 

 

07.

Kondenseffektivitetsklasse (A til G)

 

Denne vurderingen viser hvor mye av fuktigheten tørketrommelen kan kondensere og samle. Lavere verdier betyr at noe av den fuktige luften slippes ut i rommet.

 

For mye fuktighet er helseskadelig, og dessuten gir det grobunn for bakterier og mugg. Det øker oppvarmingskostnader om vinteren og er skadelig for bygninger i det lange løp.

 

Tørketromler trenger et godt ventilert miljø. Jo lavere kondenseffektivitetsklasse, jo bedre ventilasjon trenger du i vaskerommet. 

 

 

 

Hvorfor bør du bry deg om energieffektivitet?

 

Av to grunnleggende årsaker: 

 

1. Husholdsbudsjettet ditt og 

 

2. Miljøet 

 

Det stemmer at tørketromler med høyere energiklassifisering er litt dyrere, men de bruker mindre strøm. Ifølge EU-kommisjonen  kan du ved å bytte til en energieffektiv vaskemaskin redusere strømregningen med opptil 50 % og tjene inn investeringen på noen få år. 

 

Du tenker kanskje at bare én vaskemaskin ikke vil utgjøre særlig forskjell. Effekten er imidlertid kumulativ. Med knappere ressurser og økt menneskelig påvirkning på naturen har energieffektivitet aldri vært viktigere enn i dag.

 

Hvis hele Europa hadde avhendet sine gamle tørketromler, ville det gitt en samlet besparelse på 3,3 TWh (det vil si 3.300.000.000 kWh!) strøm innen 2020. 

 

 

Vil du heller snakke med noen?