Takk for tilbakemeldingen.
Du la nettopp til dette produktet til din ønskeliste
Du fjernet nettopp dette produktet fra din ønskeliste
Du kan ikke legge til mer i ønskelisten
Er du sikker på at du ønsker å tømme din ønskeliste?
Fortsett
Du kan bare sammenligne produkter fra samme kategori.
Du har akkurat lagt til en artikkel for sammenligning. Fortsett!
Artikkelen er fjernet fra sammenligningslisten.
Sammenligningslisten din er full!
Det er bare ett produkt på listen din. Legg til flere for å sammenligne.

3 min les

Slik fikser du en vaskemaskin som lekker

Slik fikser du en vaskemaskin som lekker
Slik fikser du en vaskemaskin som lekker

 

 

Det er flere grunner til at vaskemaskinen lekker. Se om ett av følgende løser problemet. 

 

 

 

Undersøk om vanntilførselskoblingen er løs

 

Kontroller vanntilførselskoblingen til vaskemaskinen. Hvis den er løs, må du trekke til mutteren. 

 

 

 

Se om tilførsels- eller avløpsslangen er bøyd eller tilstoppet

 

Vanntilførsels- og avløpslangene må ikke bøyes eller tilstoppes. Fjern tilstoppingen eller rett den ut etter behov. Skift ut slanger som lekker, har hull eller er rustet.

 

 

 

Se om pakningene til vanntilførselsslangen er løse

 

Vanntilførselsslangen har en pakning på hver side. Disse to pakningene kan løsne over tid. Hvis det lekker vann fra tilførselsslangen, kan det hende du må skifte ut pakningene.

 

 

 

Se om tilkoblingen til forlengelsesslangen er løs

 

Kontroller koblingen mellom forlengelsesslangen og avløpsslangen på vaskemaskinen. Alle tilkoblinger må sitte godt fast. Kontroller klemmen for å se om den har løsnet over tid. Trekk til eller skift ut om nødvendig.

 

 

 

Se om pumpefilteret er skittent eller tilstoppet

 

Den mest sannsynlige årsaken er et tilstoppet pumpefilter. Pumpefilteret skal rengjøres hver tredje måned eller når det er tilstoppet. Dette filteret er installert for å fange opp fremmedlegemer som knapper eller mynter, og for å hindre at disse elementene kommer inn i avløpsslangen. Det er plassert nederst i høyre hjørne av vaskemaskinen. 

 

Hvis du vil rengjøre pumpefilteret, åpner du dekselet for å komme ut av filteret. Noen vaskemaskinmodeller har en liten slange som sitter fast bak dekselet for å tappe av vannet inne i filteret. Andre slipper bare ut vannet når filteret trekkes ut. I begge tilfeller er det lurt å plassere en bolle eller noen håndklær under filteret.

 

Hvis du ser en slange, trekker du den ut og kobler den fra og venter på at alt vannet skal renne. Hvis ikke drei filteret mot klokka og trekk det ut. Fjern smuss, hår eller fremmedlegemer fra filteret. Skyll det deretter under springen.

 

Kontroller filterrommet for å se om noe sitter fast, for eksempel skitt, mynter eller knapper. Tørk av med en fuktig klut. Til slutt må du skifte og feste filteret ved å vri det med klokka, og sette kickplatedekselet tilbake på plass.

 

 

 

Kontroller at maskinen er i balanse

 

Vaskemaskinen må stå i vater og balansert på føttene for at den skal fungere riktig. Prøv å gynge vaskemaskinen fra side til side eller frem og tilbake. Hvis den gynger for mye, kan gulvet eller føttene på maskinen være ujevne. 

 

Bruk et vater til å kontrollere maskinens balanse. Hvis maskinen er ubalansert, justerer på føttene ved å finne låsemutterne under vaskemaskinen. Løsne dem og vri føttene med klokka eller mot klokka til de er i god i kontakt med gulvet. Trekk til alle låsemutterne for hånd.

 

 

 

Unngå overbelastning av maskinen

 

Vaskemaskiner leveres med forskjellige lastekapasiteter. Hvis maskinen overbelastes, kan vaskemiddelet sette seg fast mellom skrukkene på klærne og ikke løses helt opp. Se i brukerhåndboken for programmer og vaskekapasiteter. Hvis du har problemer med å finne håndboken, kan du laste den ned her ved hjelp av modellnummeret til produktet ditt.

 

Hvis du vil ha flere vasketips, kan du lese veiledningene våre om hvordan du laster vaskemaskinen riktig, og hvor stor belastning den kan håndtere.

 

 

 

Kontroller at døren er ordentlig lukket

 

Vann kan lekke fra døren hvis den ikke er godt lukket. Fjern gjenstander som kan bli fanget i døren, og skyv den inn til du hører en låselyd.

 

 

 

Kontroller at vaskemiddelskuffen er ordentlig lukket

 

Sørg for at vaskemiddelskuffen er ordentlig lukket. Maskinen kan utvikle en lekkasje hvis den ikke er helt lukket.

 

 

Vil du heller snakke med noen?