Alles wat je moet weten over het

Droogkast

FAQ's

Elke droogkast heeft een pluizenfilter dat na elke droogcyclus moet worden gereinigd.

 

Afhankelijk van het model van uw toestel is er een extra filter beschikbaar, de zogenoemde filterlade (warmtepompdroogkasten) of de condensor (condensordroogkasten).  Deze filters moeten regelmatig worden gereinigd of wanneer het waarschuwingssymbool voor het reinigen van de filterlade oplicht (indien beschikbaar). 

 

Lees voor meer tips over wassen onze gids voor het schoonmaken van uw droogkast en de bijbehorende filters.

Als de deur niet goed is afgedicht, kan er water uit de droogkast lekken. Controleer de binnenrand van de deur en verwijder alle pluisjes die zich op de afdichtingen hebben verzameld. U kunt de afdichtingen afvegen met een zachte, vochtige doek.

Dat betekent dat het kinderslot van de droogkast ingeschakeld is. 

U schakelt het kinderslot uit door tijdens het uitvoeren van een willekeurig programma de knop voor geluidsmelding/zoemer en de knop voor start/pauze/annuleren/eindtijd tegelijkertijd drie seconden lang ingedrukt te houden. De lampjes van de knoppen beginnen te knipperen als u dit doet. 

U kunt het slot ook uitschakelen door de programmaselectieknop in de stand Aan/Uit te zetten als het toestel niet in werking is. 

De procedure voor het in- of uitschakelen van het kinderslot kan per model verschillen. Als de hierboven beschreven procedures niet werken, raadpleeg dan de gebruikershandleiding. U kunt de handleiding ook hier downloaden. Gebruik het modelnummer van uw product.  

Als u wilt dat de droogcyclus pas op een later tijdstip gereed is, kunt u de start uitstellen of een eindtijd instellen voor het geselecteerde programma (afhankelijk van het model van uw toestel). Dit is vooral handig als de kosten van elektriciteit of water op specifieke momenten van de dag lager zijn.

 

Als u een vertraagd programma wilt instellen, vult u de droogkast en selecteert u het programma en eventuele extra functies. Druk op de knop Eindduur/Eindtijd (optie verschilt per bedieningspaneel). U kunt nu instellen wanneer het droogproces gereed moet zijn. Start de droogkast op de gebruikelijke manier. U kunt de vertragingsfunctie annuleren door het toestel uit en weer in te schakelen.

 

Bij Beko-droogkasten met knoppen voor vertraagd starten op het bedieningspaneel kunt u instellen dat het programma later wordt gestart. Vul de droogkast en selecteer het programma en eventuele extra functies zoals gebruikelijk. Stel de begintijd in door op de knop Vertraagd starten te drukken (of op de knoppen Vertraagd starten + of -, indien beschikbaar). U kunt de droogkast nu starten. Als u het aftellen wilt annuleren en onmiddellijk wilt beginnen met drogen, drukt u op de startknop en verkort u de resterende tijd tot 0. Als u nogmaals op de startknop drukt, wordt het programma op de gebruikelijke manier gestart.

 

Als het bedieningspaneel een knop Uitgestelde start met de nummers 3, 6 en 9 bevat, kunt u instellen wanneer het droogproces moet beginnen. Er wordt een vertraging van 3 uur geselecteerd wanneer de knop één keer wordt ingedrukt. Als u nogmaals op dezelfde knop drukt, wordt een vertraging van 6 uur geselecteerd. En als u nogmaals op de knop drukt, begint het programma over 9 uur. Als u nog een keer op de knop Uitgestelde start drukt, wordt de vertragingsfunctie geannuleerd. 

Als u de vertragingstijd hebt geselecteerd, kunt u op Start drukken. Het programma begint dan na afloop van de ingestelde vertraging.

 

Ga voor meer informatie naar onze handleiding over de droogkastprogramma's en -functies van Beko.

Droogkasten werken alleen goed in een goed geventileerde, stofvrije omgeving. We raden u dus niet aan om uw droogkast te installeren in de garage. 

Elke Beko-droogkast heeft een uniek serienummer. Dit bevindt zich aan de binnenkant van het toestel, vlak bij de deur.

De droogkast moet waterpas en stevig op de poten staan om goed te kunnen werken. Probeer het toestel van links naar rechts of van voren naar achteren te bewegen. Als de droogkast veel schudt, is de vloer misschien niet recht of hebt u de poten van de droogkast niet goed afgesteld. Controleer met een waterpas of het toestel in balans staat. 

 

Als dat niet het geval is, zoekt u de borgmoeren op de poten van het toestel. Draai de moeren los en draai de poten in wijzer- of tegenwijzerzin tot ze stevig in contact komen met de vloer. Draai alle borgmoeren weer met de hand vast.

Most Beko tumble dryers feature reversible doors. Please check your user manual to see if your model has one. To reverse your tumble dryer’s door, follow the instructions in the manual. If you’re having trouble finding your manual, download it here using your product’s model number.

Wij zijn er voor jou!

Of je nu advies nodig hebt over een product, accessoires wilt kopen of ons simpelweg feedback wilt geven, wij zijn er voor jou.

(888) 352-2356 Maandag tot en met vrijdag 8u00 - 17u30 (CST)

Heb je meer hulp nodig?

Vind FAQ's, videogidsen, artikels en meer.