Ju falemnderit për komentin tuaj
Sapo keni shtuar këtë produkt në listën e dëshirave tuaja.
Sapo keni hequr këtë produkt nga lista e dëshirave tuaja.
Nuk mund të shtoni më shumë në listën e dëshirave
Nuk mund të shtoni më shumë në listën e dëshirave
A jeni të sigurt se dëshironi të fshini krahasimin tuaj?
Vazhdoni
Mund të krahasoni vetëm produktet nga kategoria e njëjtë.
Sapo keni shtuar një artikull për krahasim! Vazhdoni më tej!
Sapo keni hequr një artikull për krahasim! Vazhdoni më tej!
Lista juaj e krahasimit është plot!
Keni shtuar vetëm 1 produkt. Ju lutemi shtoni më shumë produkte për krahasim
hero-pattern
hero-pattern

Fshesë me korent pa kabëll

rezultati (11)

VRT 61814 VR

Fshesë mekorent pa kabëll (90 W)

Fshesë mekorent pa kabëll (90 W) VRT 61814 VR

VRT 61818 VW

Fshesë mekorent pa kabëll (100 W)

Fshesë mekorent pa kabëll (100 W) VRT 61818 VW

VRT 94928 VW

Fshesë mekorent pa kabëll (450 W)

Fshesë mekorent pa kabëll (450 W) VRT 94928 VW

VRT 94929 VI

Fshesë mekorent pa kabëll (450 W)

Fshesë mekorent pa kabëll (450 W) VRT 94929 VI

VRT 50121 VR

Fshesë mekorent pa kabëll (110 W)

Fshesë mekorent pa kabëll (110 W) VRT 50121 VR

VRT 51225 VB

Fshesë mekorent pa kabëll (150 W)

Fshesë mekorent pa kabëll (150 W) VRT 51225 VB

VRT 50225 VB

Fshesë mekorent pa kabëll (150 W)

Fshesë mekorent pa kabëll (150 W) VRT 50225 VB

VRT 74225 VI

Fshesë mekorent pa kabëll (350 W)

Fshesë mekorent pa kabëll (350 W) VRT 74225 VI

VRT 84225 VI

Fshesë mekorent pa kabëll (350 W)

Fshesë mekorent pa kabëll (350 W) VRT 84225 VI
rezultati (11)