Ju falemnderit për komentin tuaj
Sapo keni shtuar këtë produkt në listën e dëshirave tuaja.
Sapo keni hequr këtë produkt nga lista e dëshirave tuaja.
Nuk mund të shtoni më shumë në listën e dëshirave
Nuk mund të shtoni më shumë në listën e dëshirave
A jeni të sigurt se dëshironi të fshini krahasimin tuaj?
Vazhdoni
Mund të krahasoni vetëm produktet nga kategoria e njëjtë.
Sapo keni shtuar një artikull për krahasim! Vazhdoni më tej!
Sapo keni hequr një artikull për krahasim! Vazhdoni më tej!
Lista juaj e krahasimit është plot!
Keni shtuar vetëm 1 produkt. Ju lutemi shtoni më shumë produkte për krahasim
hero-pattern
hero-pattern

Hekur me kaldajë

rezultati (4)

SGA 6124 D

Hekur me kaldajë (5.8 Bar)

Hekur me kaldajë (5.8 Bar) SGA 6124 D

SGA 6126 R

Hekur me kaldajë (6 Bar)

Hekur me kaldajë (6 Bar) SGA 6126 R

SGA 9130 B

Hekur me kaldajë (8 Bar)

Hekur me kaldajë (8 Bar) SGA 9130 B

SGA 8130 C

Hekur me kaldajë (8 Bar)

Hekur me kaldajë (8 Bar) SGA 8130 C
rezultati (4)