Ju falemnderit për komentin tuaj
Sapo keni shtuar këtë produkt në listën e dëshirave tuaja.
Sapo keni hequr këtë produkt nga lista e dëshirave tuaja.
Nuk mund të shtoni më shumë në listën e dëshirave
Nuk mund të shtoni më shumë në listën e dëshirave
A jeni të sigurt se dëshironi të fshini krahasimin tuaj?
Vazhdoni
Mund të krahasoni vetëm produktet nga kategoria e njëjtë.
Sapo keni shtuar një artikull për krahasim! Vazhdoni më tej!
Sapo keni hequr një artikull për krahasim! Vazhdoni më tej!
Lista juaj e krahasimit është plot!
Keni shtuar vetëm 1 produkt. Ju lutemi shtoni më shumë produkte për krahasim
hero-pattern
hero-pattern

Frizë

rezultati (28)

RFNE448E45W

Friz (Vertikal, 404 L)

Friz (Vertikal, 404 L) RFNE448E45W
 • Kompresori ProSmart™ Inverter: Efikasitet i lartë, qëndrueshmëri e lartë, zhurmë e ulët
 • Led Illumination®: Shikim i qartë i brendisë

RFNE448E35W

Friz (Vertikal, 404 L)

Friz (Vertikal, 404 L) RFNE448E35W
 • Kompresori ProSmart™ Inverter: Efikasitet i lartë, qëndrueshmëri e lartë, zhurmë e ulët
 • Led Illumination®: Shikim i qartë i brendisë

RFNE312E43WN

Friz (Vertikal, 275 L)

Friz (Vertikal, 275 L) RFNE312E43WN
 • Kompresori ProSmart™ Inverter: Efikasitet i lartë, qëndrueshmëri e lartë, zhurmë e ulët
 • Reversible Door: Drejtimi i rregullueshëm i derës që përshtatet me paraqitjen e kuzhinës tuaj

RFNE312E43XN

Friz (Vertikal, 275 L)

Friz (Vertikal, 275 L) RFNE312E43XN
 • Kompresori ProSmart™ Inverter: Efikasitet i lartë, qëndrueshmëri e lartë, zhurmë e ulët
 • Reversible Door: Drejtimi i rregullueshëm i derës që përshtatet me paraqitjen e kuzhinës tuaj

RFNE312K31WN

Friz (Vertikal, 277 L)

Friz (Vertikal, 277 L) RFNE312K31WN
 • Kompresori ProSmart™ Inverter: Efikasitet i lartë, qëndrueshmëri e lartë, zhurmë e ulët
 • Reversible Door: Drejtimi i rregullueshëm i derës që përshtatet me paraqitjen e kuzhinës tuaj
 • Safety Glass: Raftet e qelqit me qëndrueshmëri të lartë

RFNE312K31XBN

Friz (Vertikal, 277 L)

Friz (Vertikal, 277 L) RFNE312K31XBN
 • Kompresori ProSmart™ Inverter: Efikasitet i lartë, qëndrueshmëri e lartë, zhurmë e ulët
 • Reversible Door: Drejtimi i rregullueshëm i derës që përshtatet me paraqitjen e kuzhinës tuaj
 • Safety Glass: Raftet e qelqit me qëndrueshmëri të lartë

RFNE290E33WN

Friz (Vertikal, 250 L)

Friz (Vertikal, 250 L) RFNE290E33WN
 • Reversible Door: Drejtimi i rregullueshëm i derës që përshtatet me paraqitjen e kuzhinës tuaj
 • Safety Glass: Raftet e qelqit me qëndrueshmëri të lartë

RFNE290L31WN

Friz (Vertikal, 250 L)

Friz (Vertikal, 250 L) RFNE290L31WN
 • Reversible Door: Drejtimi i rregullueshëm i derës që përshtatet me paraqitjen e kuzhinës tuaj
 • Safety Glass: Raftet e qelqit me qëndrueshmëri të lartë

RFNE270K31WN

Friz (Vertikal, 214 L)

Friz (Vertikal, 214 L) RFNE270K31WN
 • Reversible Door: Drejtimi i rregullueshëm i derës që përshtatet me paraqitjen e kuzhinës tuaj
 • Safety Glass: Raftet e qelqit me qëndrueshmëri të lartë

RFNE200E30WN

Friz (Vertikal, 168 L)

Friz (Vertikal, 168 L) RFNE200E30WN
 • Reversible Door: Drejtimi i rregullueshëm i derës që përshtatet me paraqitjen e kuzhinës tuaj

RFSA240M43WN

Friz (Vertikal, 215 L)

Friz (Vertikal, 215 L) RFSA240M43WN
 • Ngrirje minimale
 • Reversible Door: Drejtimi i rregullueshëm i derës që përshtatet me paraqitjen e kuzhinës tuaj

RFSA240M31WN

Friz (Vertikal, 215 L)

Friz (Vertikal, 215 L) RFSA240M31WN
 • Ngrirje minimale
 • Reversible Door: Drejtimi i rregullueshëm i derës që përshtatet me paraqitjen e kuzhinës tuaj

RFSA240M33XBN

Friz (Vertikal, 215 L)

Friz (Vertikal, 215 L) RFSA240M33XBN
 • Ngrirje minimale
 • Reversible Door: Drejtimi i rregullueshëm i derës që përshtatet me paraqitjen e kuzhinës tuaj
 • Safety Glass: Raftet e qelqit me qëndrueshmëri të lartë

FSA13030N

Friz (Vertikal, 117 L)

Friz (Vertikal, 117 L) FSA13030N
 • Ngrirje minimale
 • Reversible Door: Drejtimi i rregullueshëm i derës që përshtatet me paraqitjen e kuzhinës tuaj

RFSA210K30WN

Friz (Vertikal, 168 L)

Friz (Vertikal, 168 L) RFSA210K30WN
 • Ngrirje minimale
 • Reversible Door: Drejtimi i rregullueshëm i derës që përshtatet me paraqitjen e kuzhinës tuaj
rezultati (28)