Ju falemnderit për komentin tuaj
Sapo keni shtuar këtë produkt në listën e dëshirave tuaja.
Sapo keni hequr këtë produkt nga lista e dëshirave tuaja.
Nuk mund të shtoni më shumë në listën e dëshirave
Are you sure you want to clear your wishlist?
Continue
Mund të krahasoni vetëm produktet nga kategoria e njëjtë.
Sapo keni shtuar një artikull për krahasim! Vazhdoni më tej!
Sapo keni hequr një artikull për krahasim! Vazhdoni më tej!
Lista juaj e krahasimit është plot!
Keni shtuar vetëm 1 produkt. Ju lutemi shtoni më shumë produkte për krahasim
hero-pattern
hero-pattern

Rrobalarëse jomontuese

rezultati (54)

WUE6511XWW

Rrobalarëse jomontuese (6 kg, 1000 rpm)

Rrobalarëse jomontuese (6 kg, 1000 rpm) WUE6511XWW
 • Kazan me veprim sikur valë për trajtim më të butë
 • Pastrim me kapacitet të plotë në 28 min

WUE 7736 X0

Rrobalarëse jomontuese (7 kg, 1400 rpm)

Rrobalarëse jomontuese (7 kg, 1400 rpm) WUE 7736 X0
 • Motori inverter ProSmart™: Efikasitet i lartë, qëndrueshmëri e lartë, zhurmë e ulët
 • Programi StainExpert™: Pastrim i njollave për 24 lloje njollash
 • 2 kg rroba të pastëra në 14 min

WUE 7511 X0A

Rrobalarëse jomontuese (7 kg, 1000 rpm)

Rrobalarëse jomontuese (7 kg, 1000 rpm) WUE 7511 X0A
 • Kazan me veprim sikur valë për trajtim më të butë
 • Pastrim me kapacitet të plotë në 28 min

WUE 6532 B0

Rrobalarëse jomontuese (6 kg, 1000 rpm)

Rrobalarëse jomontuese (6 kg, 1000 rpm) WUE 6532 B0
 • Programi StainExpert™: Pastrim i njollave për 24 lloje njollash
 • 2 kg rroba të pastëra në 14 min
 • Kazan me veprim sikur valë për trajtim më të butë

WUE8722XCW

Rrobalarëse jomontuese (8 kg, 1400 rpm)

Rrobalarëse jomontuese (8 kg, 1400 rpm) WUE8722XCW
 • Motori inverter ProSmart™: Efikasitet i lartë, qëndrueshmëri e lartë, zhurmë e ulët
 • Programi StainExpert™: Pastrim i njollave për 24 lloje njollash
 • 2 kg rroba të pastëra në 14 min

WUE 8736 XN

Rrobalarëse jomontuese (8 kg, 1400 rpm)

Rrobalarëse jomontuese (8 kg, 1400 rpm) WUE 8736 XN
 • Motori inverter ProSmart™: Efikasitet i lartë, qëndrueshmëri e lartë, zhurmë e ulët
 • Programi StainExpert™: Pastrim i njollave për 24 lloje njollash
 • 2 kg rroba të pastëra në 14 min

WTV 7622 XCW

Rrobalarëse jomontuese (7 kg, 1200 rpm)

Rrobalarëse jomontuese (7 kg, 1200 rpm) WTV 7622 XCW
 • 2 kg rroba të pastëra në 14 min
 • Kazan me veprim sikur valë për trajtim më të butë
 • Pastrim me kapacitet të plotë në 28 min

WRE 7511 XWW

Rrobalarëse jomontuese (7 kg, 1000 rpm)

Rrobalarëse jomontuese (7 kg, 1000 rpm) WRE 7511 XWW
 • Pastrim me kapacitet të plotë në 28 min
 • 10 % kursim hapësire pa rrezikuar kapacitetin

WUE 7636 XCM

Rrobalarëse jomontuese (7 kg, 1200 rpm)

Rrobalarëse jomontuese (7 kg, 1200 rpm) WUE 7636 XCM
 • Programi StainExpert™: Pastrim i njollave për 24 lloje njollash
 • 2 kg rroba të pastëra në 14 min
 • Kazan me veprim sikur valë për trajtim më të butë

WUE 8622 XCW

Rrobalarëse jomontuese (8 kg, 1200 rpm)

Rrobalarëse jomontuese (8 kg, 1200 rpm) WUE 8622 XCW
 • Programi StainExpert™: Pastrim i njollave për 24 lloje njollash
 • 2 kg rroba të pastëra në 14 min
 • AntiCrease®: Rroba pa rrudha

WUE7612XST

Rrobalarëse jomontuese (7 kg, 1200 rpm)

Rrobalarëse jomontuese (7 kg, 1200 rpm) WUE7612XST
 • Programi StainExpert™: Pastrim i njollave për 24 lloje njollash
 • 2 kg rroba të pastëra në 14 min
 • AntiCrease®: Rroba pa rrudha

WUE7512XAW

Rrobalarëse jomontuese (7 kg, 1000 rpm)

Rrobalarëse jomontuese (7 kg, 1000 rpm) WUE7512XAW
 • 2 kg rroba të pastëra në 14 min
 • AntiCrease®: Rroba pa rrudha
 • Kazan me veprim sikur valë për trajtim më të butë

WUE 6612 BA

Rrobalarëse jomontuese (6 kg, 1200 rpm)

Rrobalarëse jomontuese (6 kg, 1200 rpm) WUE 6612 BA
 • 2 kg rroba të pastëra në 14 min
 • AntiCrease®: Rroba pa rrudha
 • Kazan me veprim sikur valë për trajtim më të butë

WTE 9744 N

Rrobalarëse jomontuese (9 kg, 1400 rpm)

Rrobalarëse jomontuese (9 kg, 1400 rpm) WTE 9744 N
 • Motori inverter ProSmart™: Efikasitet i lartë, qëndrueshmëri e lartë, zhurmë e ulët
 • Programi StainExpert™: Pastrim i njollave për 24 lloje njollash
 • 2 kg rroba të pastëra në 14 min

WTE 10736 CHT

Rrobalarëse jomontuese (10 kg, 1400 rpm)

Rrobalarëse jomontuese (10 kg, 1400 rpm) WTE 10736 CHT
 • Motori inverter ProSmart™: Efikasitet i lartë, qëndrueshmëri e lartë, zhurmë e ulët
 • Programi StainExpert™: Pastrim i njollave për 24 lloje njollash
 • 2 kg rroba të pastëra në 14 min
rezultati (54)