Ju falemnderit për komentin tuaj
Sapo keni shtuar këtë produkt në listën e dëshirave tuaja.
Sapo keni hequr këtë produkt nga lista e dëshirave tuaja.
Nuk mund të shtoni më shumë në listën e dëshirave
Are you sure you want to clear your wishlist?
Continue
Mund të krahasoni vetëm produktet nga kategoria e njëjtë.
Sapo keni shtuar një artikull për krahasim! Vazhdoni më tej!
Sapo keni hequr një artikull për krahasim! Vazhdoni më tej!
Lista juaj e krahasimit është plot!
Keni shtuar vetëm 1 produkt. Ju lutemi shtoni më shumë produkte për krahasim

rezultati (25)

WTE 9744 N

Rrobalarëse jomontuese (9 kg, 1400 rpm)

Rrobalarëse jomontuese (9 kg, 1400 rpm) WTE 9744 N
 • Motori inverter ProSmart™: Efikasitet i lartë, qëndrueshmëri e lartë, zhurmë e ulët
 • Programi StainExpert™: Pastrim i njollave për 24 lloje njollash
 • 2 kg rroba të pastëra në 14 min

WUE 7636 X0B

Rrobalarëse jomontuese (7 kg, 1200 rpm)

Rrobalarëse jomontuese (7 kg, 1200 rpm) WUE 7636 X0B
 • Motori inverter ProSmart™: Efikasitet i lartë, qëndrueshmëri e lartë, zhurmë e ulët
 • Programi StainExpert™: Pastrim i njollave për 24 lloje njollash
 • 2 kg rroba të pastëra në 14 min

WTV 8511 X0

Rrobalarëse jomontuese (8 kg, 1000 rpm)

Rrobalarëse jomontuese (8 kg, 1000 rpm) WTV 8511 X0
 • Kazan me veprim sikur valë për trajtim më të butë
 • Pastrim me kapacitet të plotë në 28 min

WTV9744XW0

Rrobalarëse jomontuese (9 kg, 1400 rpm)

Rrobalarëse jomontuese (9 kg, 1400 rpm) WTV9744XW0
 • Motori inverter ProSmart™: Efikasitet i lartë, qëndrueshmëri e lartë, zhurmë e ulët
 • Programi StainExpert™: Pastrim i njollave për 24 lloje njollash
 • 2 kg rroba të pastëra në 14 min

WTC 8622 XCW

Rrobalarëse jomontuese (8 kg, 1200 rpm)

Rrobalarëse jomontuese (8 kg, 1200 rpm) WTC 8622 XCW
 • 2 kg rroba të pastëra në 14 min
 • Kazan me veprim sikur valë për trajtim më të butë
 • Pastrim me kapacitet të plotë në 28 min

WUE8736XST

Rrobalarëse jomontuese (8 kg, 1400 rpm)

Rrobalarëse jomontuese (8 kg, 1400 rpm) WUE8736XST
 • Motori inverter ProSmart™: Efikasitet i lartë, qëndrueshmëri e lartë, zhurmë e ulët
 • Programi StainExpert™: Pastrim i njollave për 24 lloje njollash
 • 2 kg rroba të pastëra në 14 min

WUE8736XCM

Rrobalarëse jomontuese (8 kg, 1400 rpm)

Rrobalarëse jomontuese (8 kg, 1400 rpm) WUE8736XCM
 • Motori inverter ProSmart™: Efikasitet i lartë, qëndrueshmëri e lartë, zhurmë e ulët
 • Programi StainExpert™: Pastrim i njollave për 24 lloje njollash
 • 2 kg rroba të pastëra në 14 min

WTV 8744 XDW

Rrobalarëse jomontuese (8 kg, 1400 rpm)

Rrobalarëse jomontuese (8 kg, 1400 rpm) WTV 8744 XDW
 • AutoDose: Detergjent optimal, pastrim efikas
 • Motori inverter ProSmart™: Efikasitet i lartë, qëndrueshmëri e lartë, zhurmë e ulët
 • Programi StainExpert™: Pastrim i njollave për 24 lloje njollash

WUE 8736 XN

Rrobalarëse jomontuese (8 kg, 1400 rpm)

Rrobalarëse jomontuese (8 kg, 1400 rpm) WUE 8736 XN
 • Motori inverter ProSmart™: Efikasitet i lartë, qëndrueshmëri e lartë, zhurmë e ulët
 • Programi StainExpert™: Pastrim i njollave për 24 lloje njollash
 • 2 kg rroba të pastëra në 14 min

WRE7512XAW

Rrobalarëse jomontuese (7 kg, 1000 rpm)

Rrobalarëse jomontuese (7 kg, 1000 rpm) WRE7512XAW
 • 2 kg rroba të pastëra në 14 min
 • Kazan me veprim sikur valë për trajtim më të butë
 • Pastrim me kapacitet të plotë në 28 min

WUE7511XWW

Rrobalarëse jomontuese (7 kg, 1000 rpm)

Rrobalarëse jomontuese (7 kg, 1000 rpm) WUE7511XWW
 • Kazan me veprim sikur valë për trajtim më të butë
 • Pastrim me kapacitet të plotë në 28 min

WUE 8633XST

Rrobalarëse jomontuese (8 kg, 1200 rpm)

Rrobalarëse jomontuese (8 kg, 1200 rpm) WUE 8633XST
 • Motori inverter ProSmart™: Efikasitet i lartë, qëndrueshmëri e lartë, zhurmë e ulët
 • Programi StainExpert™: Pastrim i njollave për 24 lloje njollash
 • 2 kg rroba të pastëra në 14 min

WUE 7636 XCM

Rrobalarëse jomontuese (7 kg, 1200 rpm)

Rrobalarëse jomontuese (7 kg, 1200 rpm) WUE 7636 XCM
 • Motori inverter ProSmart™: Efikasitet i lartë, qëndrueshmëri e lartë, zhurmë e ulët
 • Programi StainExpert™: Pastrim i njollave për 24 lloje njollash
 • 2 kg rroba të pastëra në 14 min

WUE7536XA

Rrobalarëse jomontuese (7 kg, 1000 rpm)

Rrobalarëse jomontuese (7 kg, 1000 rpm) WUE7536XA
 • Motori inverter ProSmart™: Efikasitet i lartë, qëndrueshmëri e lartë, zhurmë e ulët
 • Programi StainExpert™: Pastrim i njollave për 24 lloje njollash
 • 2 kg rroba të pastëra në 14 min

WTV 7522 XCW

Rrobalarëse jomontuese (7 kg, 1000 rpm)

Rrobalarëse jomontuese (7 kg, 1000 rpm) WTV 7522 XCW
 • 2 kg rroba të pastëra në 14 min
 • Kazan me veprim sikur valë për trajtim më të butë
 • Pastrim me kapacitet të plotë në 28 min
rezultati (25)