Ju falemnderit për komentin tuaj
Sapo keni shtuar këtë produkt në listën e dëshirave tuaja.
Sapo keni hequr këtë produkt nga lista e dëshirave tuaja.
Nuk mund të shtoni më shumë në listën e dëshirave
Nuk mund të shtoni më shumë në listën e dëshirave
A jeni të sigurt se dëshironi të fshini krahasimin tuaj?
Vazhdoni
Mund të krahasoni vetëm produktet nga kategoria e njëjtë.
Sapo keni shtuar një artikull për krahasim! Vazhdoni më tej!
Sapo keni hequr një artikull për krahasim! Vazhdoni më tej!
Lista juaj e krahasimit është plot!
Keni shtuar vetëm 1 produkt. Ju lutemi shtoni më shumë produkte për krahasim
hero-pattern
hero-pattern

Rrobalarëse jomontuese

rezultati (57)

WUE6511XWW

Rrobalarëse jomontuese (6 kg, 1000 rpm)

Rrobalarëse jomontuese (6 kg, 1000 rpm) WUE6511XWW
 • Kazan me veprim sikur valë për trajtim më të butë
 • Pastrim me kapacitet të plotë në 28 min

WUE6511XWW

Rrobalarëse jomontuese (6 kg, 1000 rpm)

Rrobalarëse jomontuese (6 kg, 1000 rpm) WUE6511XWW
 • Kazan me veprim sikur valë për trajtim më të butë
 • Pastrim me kapacitet të plotë në 28 min

WUE 6532 B0

Rrobalarëse jomontuese (6 kg, 1000 rpm)

Rrobalarëse jomontuese (6 kg, 1000 rpm) WUE 6532 B0
 • Motori inverter ProSmart™: Efikasitet i lartë, qëndrueshmëri e lartë, zhurmë e ulët
 • Programi StainExpert™: Pastrim i njollave për 24 lloje njollash
 • 2 kg rroba të pastëra në 14 min

WUE 6512 BA

Rrobalarëse jomontuese (6 kg, 1000 rpm)

Rrobalarëse jomontuese (6 kg, 1000 rpm) WUE 6512 BA
 • 2 kg rroba të pastëra në 14 min
 • AntiCrease®: Rroba pa rrudha
 • Kazan me veprim sikur valë për trajtim më të butë

WUE6511BS

Rrobalarëse jomontuese (6 kg, 1000 rpm)

Rrobalarëse jomontuese (6 kg, 1000 rpm) WUE6511BS
 • Kazan me veprim sikur valë për trajtim më të butë
 • Pastrim me kapacitet të plotë në 28 min

WUE 6612 BA

Rrobalarëse jomontuese (6 kg, 1200 rpm)

Rrobalarëse jomontuese (6 kg, 1200 rpm) WUE 6612 BA
 • 2 kg rroba të pastëra në 14 min
 • AntiCrease®: Rroba pa rrudha
 • Kazan me veprim sikur valë për trajtim më të butë

WUE 6636 XA

Rrobalarëse jomontuese (6 kg, 1200 rpm)

Rrobalarëse jomontuese (6 kg, 1200 rpm) WUE 6636 XA
 • Motori inverter ProSmart™: Efikasitet i lartë, qëndrueshmëri e lartë, zhurmë e ulët
 • Programi StainExpert™: Pastrim i njollave për 24 lloje njollash
 • 2 kg rroba të pastëra në 14 min

WUE 6612D BA

Rrobalarëse jomontuese (6 kg, 1200 rpm)

Rrobalarëse jomontuese (6 kg, 1200 rpm) WUE 6612D BA
 • Motori inverter ProSmart™: Efikasitet i lartë, qëndrueshmëri e lartë, zhurmë e ulët
 • Programi StainExpert™: Pastrim i njollave për 24 lloje njollash
 • 2 kg rroba të pastëra në 14 min

WUE7536XA

Rrobalarëse jomontuese (7 kg, 1000 rpm)

Rrobalarëse jomontuese (7 kg, 1000 rpm) WUE7536XA
 • Motori inverter ProSmart™: Efikasitet i lartë, qëndrueshmëri e lartë, zhurmë e ulët
 • Programi StainExpert™: Pastrim i njollave për 24 lloje njollash
 • 2 kg rroba të pastëra në 14 min

WUE7512XAW

Rrobalarëse jomontuese (7 kg, 1000 rpm)

Rrobalarëse jomontuese (7 kg, 1000 rpm) WUE7512XAW
 • 2 kg rroba të pastëra në 14 min
 • AntiCrease®: Rroba pa rrudha
 • Kazan me veprim sikur valë për trajtim më të butë

WUE7511XWW

Rrobalarëse jomontuese (7 kg, 1000 rpm)

Rrobalarëse jomontuese (7 kg, 1000 rpm) WUE7511XWW
 • Kazan me veprim sikur valë për trajtim më të butë
 • Pastrim me kapacitet të plotë në 28 min

WUE 7536 XA

Rrobalarëse jomontuese (7 kg, 1000 rpm)

Rrobalarëse jomontuese (7 kg, 1000 rpm) WUE 7536 XA
 • Motori inverter ProSmart™: Efikasitet i lartë, qëndrueshmëri e lartë, zhurmë e ulët
 • Programi StainExpert™: Pastrim i njollave për 24 lloje njollash
 • 2 kg rroba të pastëra në 14 min

WTV 7522 XCW

Rrobalarëse jomontuese (7 kg, 1000 rpm)

Rrobalarëse jomontuese (7 kg, 1000 rpm) WTV 7522 XCW
 • Motori inverter ProSmart™: Efikasitet i lartë, qëndrueshmëri e lartë, zhurmë e ulët
 • Programi StainExpert™: Pastrim i njollave për 24 lloje njollash
 • 2 kg rroba të pastëra në 14 min

WUE 7511 X0A

Rrobalarëse jomontuese (7 kg, 1000 rpm)

Rrobalarëse jomontuese (7 kg, 1000 rpm) WUE 7511 X0A
 • Kazan me veprim sikur valë për trajtim më të butë
 • Pastrim me kapacitet të plotë në 28 min

WUE 7636 X0A

Rrobalarëse jomontuese (7 kg, 1200 rpm)

Rrobalarëse jomontuese (7 kg, 1200 rpm) WUE 7636 X0A
 • Motori inverter ProSmart™: Efikasitet i lartë, qëndrueshmëri e lartë, zhurmë e ulët
 • Programi StainExpert™: Pastrim i njollave për 24 lloje njollash
 • 2 kg rroba të pastëra në 14 min
rezultati (57)

Beko

Licensee limited to certain jurisdictions