Ju falemnderit për komentin tuaj
Sapo keni shtuar këtë produkt në listën e dëshirave tuaja.
Sapo keni hequr këtë produkt nga lista e dëshirave tuaja.
Nuk mund të shtoni më shumë në listën e dëshirave
Nuk mund të shtoni më shumë në listën e dëshirave
A jeni të sigurt se dëshironi të fshini krahasimin tuaj?
Vazhdoni
Mund të krahasoni vetëm produktet nga kategoria e njëjtë.
Sapo keni shtuar një artikull për krahasim! Vazhdoni më tej!
Sapo keni hequr një artikull për krahasim! Vazhdoni më tej!
Lista juaj e krahasimit është plot!
Keni shtuar vetëm 1 produkt. Ju lutemi shtoni më shumë produkte për krahasim
hero-pattern
hero-pattern

Furra montuese

rezultati (70)

BIM24300BS

Furrë montuese (60 cm, 71 L)

Furrë montuese (60 cm, 71 L) BIM24300BS
 • Ndriçim halogjen: Pamje e qartë e asaj çfarë po ndodh brenda
 • Derë e fortë për bartjen e enëve të rënda dhe enëve të gatimit

BIM24300WS

Furrë montuese (60 cm, 71 L)

Furrë montuese (60 cm, 71 L) BIM24300WS
 • Ndriçim halogjen: Pamje e qartë e asaj çfarë po ndodh brenda
 • Derë e fortë për bartjen e enëve të rënda dhe enëve të gatimit

BBIR13300XC

Furrë montuese (60 cm, 72 L)

Furrë montuese (60 cm, 72 L) BBIR13300XC
 • Ndriçim halogjen: Pamje e qartë e asaj çfarë po ndodh brenda
 • Derë e fortë për bartjen e enëve të rënda dhe enëve të gatimit

BBIS13300XMSE

Furrë montuese (60 cm, 72 L)

Furrë montuese (60 cm, 72 L) BBIS13300XMSE
 • Steamaid™: Pjekje më e fryrë dhe më krokante
 • Ndriçim halogjen: Pamje e qartë e asaj çfarë po ndodh brenda
 • Derë e fortë për bartjen e enëve të rënda dhe enëve të gatimit

BBIM13300XM

Furrë montuese (60 cm, 72 L)

Furrë montuese (60 cm, 72 L) BBIM13300XM
 • Ndriçim halogjen: Pamje e qartë e asaj çfarë po ndodh brenda
 • Derë e fortë për bartjen e enëve të rënda dhe enëve të gatimit

BBIM13300XPSE

Furrë montuese (60 cm, 72 L)

Furrë montuese (60 cm, 72 L) BBIM13300XPSE
 • Vetë-pastrim pirolitik: Pastrim intensiv, pa kimikate
 • Ndriçim halogjen: Pamje e qartë e asaj çfarë po ndodh brenda
 • Derë e fortë për bartjen e enëve të rënda dhe enëve të gatimit

BBIM13300XCSF

Furrë montuese (60 cm, 72 L)

Furrë montuese (60 cm, 72 L) BBIM13300XCSF
 • Ndriçim halogjen: Pamje e qartë e asaj çfarë po ndodh brenda
 • Derë e fortë për bartjen e enëve të rënda dhe enëve të gatimit

BBIM173001BE

Furrë montuese (60 cm, 72 L)

Furrë montuese (60 cm, 72 L) BBIM173001BE
 • Ndriçim halogjen: Pamje e qartë e asaj çfarë po ndodh brenda
 • Derë e fortë për bartjen e enëve të rënda dhe enëve të gatimit
 • Sipërfaqja e pllakës së veshur posaçërisht për pastrim më të lehtë për 10 herë

BIWM15500XDS

Furrë montuese (60 cm, 68 L)

Furrë montuese (60 cm, 68 L) BIWM15500XDS
 • Furrë mikrovalore e kombinuar: Gatim konvencional dhe mikrovalë e kombinuar për ushqime më të shpejta
 • Sondë mishi për mish papjekur, të mesëm ose pjekur shumë
 • Ndriçim halogjen: Pamje e qartë e asaj çfarë po ndodh brenda

BBIC12100XD

Furrë montuese (60 cm, 74 L)

Furrë montuese (60 cm, 74 L) BBIC12100XD
 • Ndriçim halogjen: Pamje e qartë e asaj çfarë po ndodh brenda
 • Derë e fortë për bartjen e enëve të rënda dhe enëve të gatimit

BBIE14100X

Furrë montuese (60 cm, 72 L)

Furrë montuese (60 cm, 72 L) BBIE14100X
 • Ndriçim halogjen: Pamje e qartë e asaj çfarë po ndodh brenda
 • Derë e fortë për bartjen e enëve të rënda dhe enëve të gatimit

BBIE12100BD

Furrë montuese (60 cm, 66 L)

Furrë montuese (60 cm, 66 L) BBIE12100BD
 • Ndriçim halogjen: Pamje e qartë e asaj çfarë po ndodh brenda
 • Derë e fortë për bartjen e enëve të rënda dhe enëve të gatimit

BBIM17300BPSEA

Furrë montuese (60 cm, 72 L)

Furrë montuese (60 cm, 72 L) BBIM17300BPSEA
 • Vetë-pastrim pirolitik: Pastrim intensiv, pa kimikate
 • Ndriçim halogjen: Pamje e qartë e asaj çfarë po ndodh brenda
 • Derë e fortë për bartjen e enëve të rënda dhe enëve të gatimit

BBIM11300XFP

Furrë montuese (60 cm, 72 L)

Furrë montuese (60 cm, 72 L) BBIM11300XFP
 • Vetë-pastrim pirolitik: Pastrim intensiv, pa kimikate
 • Ndriçim halogjen: Pamje e qartë e asaj çfarë po ndodh brenda
 • Derë e fortë për bartjen e enëve të rënda dhe enëve të gatimit

BBIE12300XFP

Furrë montuese (60 cm, 72 L)

Furrë montuese (60 cm, 72 L) BBIE12300XFP
 • Vetë-pastrim pirolitik: Pastrim intensiv, pa kimikate
 • Ndriçim halogjen: Pamje e qartë e asaj çfarë po ndodh brenda
 • Derë e fortë për bartjen e enëve të rënda dhe enëve të gatimit
rezultati (70)