Ju falemnderit për komentin tuaj
Sapo keni shtuar këtë produkt në listën e dëshirave tuaja.
Sapo keni hequr këtë produkt nga lista e dëshirave tuaja.
Nuk mund të shtoni më shumë në listën e dëshirave
Are you sure you want to clear your wishlist?
Continue
Mund të krahasoni vetëm produktet nga kategoria e njëjtë.
Sapo keni shtuar një artikull për krahasim! Vazhdoni më tej!
Sapo keni hequr një artikull për krahasim! Vazhdoni më tej!
Lista juaj e krahasimit është plot!
Keni shtuar vetëm 1 produkt. Ju lutemi shtoni më shumë produkte për krahasim
Si mund të ndihmojmë?

Përzgjidhni produktin Përzgjidhni problemin .
Si mund të ndihmojmë?

Filloni përsëri

Faqet

Si të ndërroj llambat në aspiratorin tim Beko?

Para ndërrimit të llambave në aspirator përkujdesuni që produkti të jetë i shkyqur nga rryma. Nëse llamba është e ngrohtë, pritni që të ftohet.

 

Për të ndërruar llambën, shtyjeni shtëpizën dhe silleni në drejtim të akrepave të orës. Vendosni llambën e re duke e sillur në drejtim të kundërt të akrepave të orës. 

 

Pozita e llambave dallon varësisht nga modeli. Manuali për përdorim i aspiratorit tuaj do të ju ndihmojë që të gjeni dhe të ndërroni llambat. Nëse keni vështirësi të gjeni manualin, shkarkojeni këtu duke shënuar numrin e modelit të pajisjes. Ndërroni llambën e vjetër me llojin e njëjtë të llambës të specifikuar në manual.

Artikujt