Ви благодариме за повратните информации
Само што го додадовте овој производ на вашата листа на желби.
Само што го отстранивте овој производ од вашата листа на желби.
Не можете да додадете повеќе во списокот со желби
Не можете да додадете повеќе во списокот со желби
Дали сте сигурни дека сакате да ја избришете вашата споредба?
Продолжи
Можете да споредувате само производи од истата категорија.
Додадовте производ за споредба! Продолжите!
Го отстранивте производ за споредба! Продолжите!
Вашата листа за споредба е полна!
Додадовте само 1 производ. Додајте повеќе производи за споредба
hero-pattern
hero-pattern

Клима уреди

резултати (8)

BEHPI 090/ BEHPI 091

Сплит клима уред

Сплит клима уред BEHPI 090/ BEHPI 091

BEHPI 120/ BEHPI 121

Сплит клима уред

Сплит клима уред BEHPI 120/ BEHPI 121

BEHPI 180/ BEHPI 181

Сплит клима уред

Сплит клима уред BEHPI 180/ BEHPI 181

BEHPI 240/ BEHPI 241

Сплит клима уред

Сплит клима уред BEHPI 240/ BEHPI 241

BEHPH 120/ BEHPH 121

Сплит клима уред

Сплит клима уред BEHPH 120/ BEHPH 121

BEHPH 180/ BEHPH 181

Сплит клима уред

Сплит клима уред BEHPH 180/ BEHPH 181

BEHPH 240/ BEHPH 241

Сплит клима уред

Сплит клима уред BEHPH 240/ BEHPH 241

BP209H

Пренослив клим уред

Пренослив клим уред BP209H
резултати (8)