Ви благодариме за повратните информации
Само што го додадовте овој производ на вашата листа на желби.
Само што го отстранивте овој производ од вашата листа на желби.
Не можете да додадете повеќе во списокот со желби
Не можете да додадете повеќе во списокот со желби
Дали сте сигурни дека сакате да ја избришете вашата споредба?
Продолжи
Можете да споредувате само производи од истата категорија.
Додадовте производ за споредба! Продолжите!
Го отстранивте производ за споредба! Продолжите!
Вашата листа за споредба е полна!
Додадовте само 1 производ. Додајте повеќе производи за споредба
hero-pattern
hero-pattern

Правосмукалки со канистер

резултати (17)

VCC 34801 AR

Правосмукалка со кесичка (800 W)

Правосмукалка со кесичка (800 W) VCC 34801 AR

VCC 34803 AD

Правосмукалка со кесичка (800 W)

Правосмукалка со кесичка (800 W) VCC 34803 AD

VCC 6480 T

Правосмукалка со кесичка (800 W)

Правосмукалка со кесичка (800 W) VCC 6480 T

VCC 5325 AR

Правосмукалка со кесичка (800 W)

Правосмукалка со кесичка (800 W) VCC 5325 AR

VCC 34118 WD

Правосмукалка со кесичка (1800 W)

Правосмукалка со кесичка (1800 W) VCC 34118 WD

BKS 1226

Правосмукалка со кесичка (2600 W)

Правосмукалка со кесичка (2600 W) BKS 1226

VCC 5424 WI

Правосмукалка со кесичка (2400 W)

Правосмукалка со кесичка (2400 W) VCC 5424 WI

VCC 6324 WI

Правосмукалка со кесичка (2400 W)

Правосмукалка со кесичка (2400 W) VCC 6324 WI

BKS 1320 O

Правосмукалка со кесичка (2100 W)

Правосмукалка со кесичка (2100 W) BKS 1320 O

BKS 1410

Правосмукалка со кесичка (2000 W)

Правосмукалка со кесичка (2000 W) BKS 1410

VCO 32818 WR

Правосмукалка без кесичка (2000 W)

Правосмукалка без кесичка (2000 W) VCO 32818 WR

BKS 5423

Правосмукалка без кесичка (1550 W)

Правосмукалка без кесичка (1550 W) BKS 5423

VCO 32801 AR

Правосмукалка без кесичка (800 W)

Правосмукалка без кесичка (800 W) VCO 32801 AR

VCO 42701 AB

Правосмукалка без кесичка (750 W)

Правосмукалка без кесичка (750 W) VCO 42701 AB

VCO 32803 AF

Правосмукалка без кесичка (800 W)

Правосмукалка без кесичка (800 W) VCO 32803 AF
резултати (17)

Beko

Licensee limited to certain jurisdictions