Ви благодариме за повратните информации
Само што го додадовте овој производ на вашата листа на желби.
Само што го отстранивте овој производ од вашата листа на желби.
Не можете да додадете повеќе во списокот со желби
Не можете да додадете повеќе во списокот со желби
Дали сте сигурни дека сакате да ја избришете вашата споредба?
Продолжи
Можете да споредувате само производи од истата категорија.
Додадовте производ за споредба! Продолжите!
Го отстранивте производ за споредба! Продолжите!
Вашата листа за споредба е полна!
Додадовте само 1 производ. Додајте повеќе производи за споредба
hero-pattern
hero-pattern

Самостојни шпорети

резултати (29)

FSE64010DW

Самостоен шпорет (Асистирано с вентилатор, 60 cm)

Самостоен шпорет (Асистирано с вентилатор, 60 cm) FSE64010DW
 • Осветлување со халоген: јасен преглед на она што се случува внатре
 • Побрзо и поефикасно готвење со посебен дизајн на горилник
 • Безбедност на гас: автоматско исклучување на гасот

FSS64010DW

Самостоен шпорет (Конвенционална, 60 cm)

Самостоен шпорет (Конвенционална, 60 cm) FSS64010DW
 • Осветлување со халоген: јасен преглед на она што се случува внатре
 • Побрзо и поефикасно готвење со посебен дизајн на горилник
 • Безбедност на гас: автоматско исклучување на гасот

FSE64320DW

Самостоен шпорет (Асистирано с вентилатор, 60 cm)

Самостоен шпорет (Асистирано с вентилатор, 60 cm) FSE64320DW
 • Осветлување со халоген: јасен преглед на она што се случува внатре
 • Побрзо и поефикасно готвење со посебен дизајн на горилник
 • Безбедност на гас: автоматско исклучување на гасот

FSE64320DS

Самостоен шпорет (Асистирано с вентилатор, 60 cm)

Самостоен шпорет (Асистирано с вентилатор, 60 cm) FSE64320DS
 • Осветлување со халоген: јасен преглед на она што се случува внатре
 • Побрзо и поефикасно готвење со посебен дизајн на горилник
 • Безбедност на гас: автоматско исклучување на гасот

FSM67320DWS

Самостоен шпорет (Мулти функционална, 60 cm)

Самостоен шпорет (Мулти функционална, 60 cm) FSM67320DWS
 • Осветлување со халоген: јасен преглед на она што се случува внатре

FSM67320GWS

Самостоен шпорет (Мулти функционална, 60 cm)

Самостоен шпорет (Мулти функционална, 60 cm) FSM67320GWS
 • Осветлување со халоген: јасен преглед на она што се случува внатре

FSM67300GWS

Самостоен шпорет (Мулти функционална, 60 cm)

Самостоен шпорет (Мулти функционална, 60 cm) FSM67300GWS
 • Осветлување со халоген: јасен преглед на она што се случува внатре

FSE67300GW

Самостоен шпорет (Асистирано с вентилатор, 60 cm)

Самостоен шпорет (Асистирано с вентилатор, 60 cm) FSE67300GW
 • Осветлување со халоген: јасен преглед на она што се случува внатре

FSM67320GSS

Самостоен шпорет (Мулти функционална, 60 cm)

Самостоен шпорет (Мулти функционална, 60 cm) FSM67320GSS
 • Осветлување со халоген: јасен преглед на она што се случува внатре

FSM67320GXS

Самостоен шпорет (Мулти функционална, 60 cm)

Самостоен шпорет (Мулти функционална, 60 cm) FSM67320GXS
 • Осветлување со халоген: јасен преглед на она што се случува внатре

FSE67100GWS

Самостоен шпорет (Асистирано с вентилатор, 60 cm)

Самостоен шпорет (Асистирано с вентилатор, 60 cm) FSE67100GWS
 • Осветлување со халоген: јасен преглед на она што се случува внатре

FSM67320GAS

Самостоен шпорет (Мулти функционална, 60 cm)

Самостоен шпорет (Мулти функционална, 60 cm) FSM67320GAS
 • Осветлување со халоген: јасен преглед на она што се случува внатре

FSM69300GXT

Самостоен шпорет (Мулти функционална, 60 cm)

Самостоен шпорет (Мулти функционална, 60 cm) FSM69300GXT
 • Осветлување со халоген: јасен преглед на она што се случува внатре

FSS63010DW

Самостоен шпорет (Конвенционална, 60 cm)

Самостоен шпорет (Конвенционална, 60 cm) FSS63010DW
 • Осветлување со халоген: јасен преглед на она што се случува внатре
 • Побрзо и поефикасно готвење со посебен дизајн на горилник
 • Безбедност на гас: автоматско исклучување на гасот

FSM67320DXT

Самостоен шпорет (Мулти функционална, 60 cm)

Самостоен шпорет (Мулти функционална, 60 cm) FSM67320DXT
 • Осветлување со халоген: јасен преглед на она што се случува внатре
резултати (29)

Beko

Licensee limited to certain jurisdictions