Ви благодариме за повратните информации
Само што го додадовте овој производ на вашата листа на желби.
Само што го отстранивте овој производ од вашата листа на желби.
Не можете да додадете повеќе во списокот со желби
Are you sure you want to clear your wishlist?
Continue
Можете да споредувате само производи од истата категорија.
Додадовте производ за споредба! Продолжите!
Го отстранивте производ за споредба! Продолжите!
Вашата листа за споредба е полна!
Додадовте само 1 производ. Додајте повеќе производи за споредба
hero-pattern
hero-pattern

Вертикални

резултати (16)

RFNE312E23X

Замрзнувач (Исправено, 277 Л)

Замрзнувач (Исправено, 277 Л) RFNE312E23X
 • Реверзибилна врата: прилагодлива насока на вратата
 • Безбедносно стакло: стаклени полици со висока издржливост кои носат до 25 кг

FSA13030N

Замрзнувач (Исправено, 117 Л)

Замрзнувач (Исправено, 117 Л) FSA13030N
 • Минимално насобирање на мраз
 • Реверзибилна врата: прилагодлива насока на вратата

RFSA210K30WN

Замрзнувач (Исправено, 168 Л)

Замрзнувач (Исправено, 168 Л) RFSA210K30WN
 • Минимално насобирање на мраз
 • Реверзибилна врата: прилагодлива насока на вратата

RFSA240M33XBN

Замрзнувач (Исправено, 215 Л)

Замрзнувач (Исправено, 215 Л) RFSA240M33XBN
 • Минимално насобирање на мраз
 • Реверзибилна врата: прилагодлива насока на вратата
 • Безбедносно стакло: стаклени полици со висока издржливост кои носат до 25 кг

RFSA240M43WN

Замрзнувач (Исправено, 215 Л)

Замрзнувач (Исправено, 215 Л) RFSA240M43WN
 • Минимално насобирање на мраз
 • Реверзибилна врата: прилагодлива насока на вратата

RFSA240M31WN

Замрзнувач (Исправено, 215 Л)

Замрзнувач (Исправено, 215 Л) RFSA240M31WN
 • Минимално насобирање на мраз
 • Реверзибилна врата: прилагодлива насока на вратата

RFNE290E33WN

Замрзнувач (Исправено, 250 Л)

Замрзнувач (Исправено, 250 Л) RFNE290E33WN
 • Реверзибилна врата: прилагодлива насока на вратата
 • Безбедносно стакло: стаклени полици со висока издржливост кои носат до 25 кг

RFNE200E30WN

Замрзнувач (Исправено, 168 Л)

Замрзнувач (Исправено, 168 Л) RFNE200E30WN
 • Реверзибилна врата: прилагодлива насока на вратата

RFNE312E43WN

Замрзнувач (Исправено, 275 Л)

Замрзнувач (Исправено, 275 Л) RFNE312E43WN
 • Инвертер компресор ProSmart™: висока ефикасност, висока издржливост, низок шум
 • Реверзибилна врата: прилагодлива насока на вратата
 • Безбедносно стакло: стаклени полици со висока издржливост кои носат до 25 кг

RFNE270K31WN

Замрзнувач (Исправено, 214 Л)

Замрзнувач (Исправено, 214 Л) RFNE270K31WN
 • Реверзибилна врата: прилагодлива насока на вратата
 • Безбедносно стакло: стаклени полици со висока издржливост кои носат до 25 кг

RFNE312K31XBN

Замрзнувач (Исправено, 277 Л)

Замрзнувач (Исправено, 277 Л) RFNE312K31XBN
 • Реверзибилна врата: прилагодлива насока на вратата
 • Безбедносно стакло: стаклени полици со висока издржливост кои носат до 25 кг

RFNE290L31WN

Замрзнувач (Исправено, 250 Л)

Замрзнувач (Исправено, 250 Л) RFNE290L31WN
 • Реверзибилна врата: прилагодлива насока на вратата
 • Безбедносно стакло: стаклени полици со висока издржливост кои носат до 25 кг

RFNE312K31WN

Замрзнувач (Исправено, 277 Л)

Замрзнувач (Исправено, 277 Л) RFNE312K31WN
 • Реверзибилна врата: прилагодлива насока на вратата
 • Безбедносно стакло: стаклени полици со висока издржливост кои носат до 25 кг

RFNE312E43XN

Замрзнувач (Исправено, 275 Л)

Замрзнувач (Исправено, 275 Л) RFNE312E43XN
 • Инвертер компресор ProSmart™: висока ефикасност, висока издржливост, низок шум
 • Реверзибилна врата: прилагодлива насока на вратата
 • Безбедносно стакло: стаклени полици со висока издржливост кои носат до 25 кг

RFNE448E35W

Замрзнувач (Исправено, 404 Л)

Замрзнувач (Исправено, 404 Л) RFNE448E35W
 • Инвертер компресор ProSmart™: висока ефикасност, висока издржливост, низок шум
 • Led Illumination®: јасен поглед на внатрешноста
 • Реверзибилна врата: прилагодлива насока на вратата
резултати (16)