Ви благодариме за повратните информации
Само што го додадовте овој производ на вашата листа на желби.
Само што го отстранивте овој производ од вашата листа на желби.
Не можете да додадете повеќе во списокот со желби
Не можете да додадете повеќе во списокот со желби
Дали сте сигурни дека сакате да ја избришете вашата споредба?
Продолжи
Можете да споредувате само производи од истата категорија.
Додадовте производ за споредба! Продолжите!
Го отстранивте производ за споредба! Продолжите!
Вашата листа за споредба е полна!
Додадовте само 1 производ. Додајте повеќе производи за споредба
hero-pattern
hero-pattern

Со предно полнење

резултати (59)

WUE6511XWW

Самостојна машина за перење (6 kg, 1000 rpm)

Самостојна машина за перење (6 kg, 1000 rpm) WUE6511XWW
 • Акција на барабанот во форма на бран за понежен третман
 • Чистење на целосен капацитет за 28 мин

WUE6511XWW

Самостојна машина за перење (6 kg, 1000 rpm)

Самостојна машина за перење (6 kg, 1000 rpm) WUE6511XWW
 • Акција на барабанот во форма на бран за понежен третман
 • Чистење на целосен капацитет за 28 мин

WUE 6532 B0

Самостојна машина за перење (6 kg, 1000 rpm)

Самостојна машина за перење (6 kg, 1000 rpm) WUE 6532 B0
 • ProSmart™ инвертер мотор: висока ефикасност, висока издржливост, низок шум
 • StainExpert™ Програма: беспрекорно чистење на дамки за 24 видови дамки
 • 2 кг чисти алишта за 14 мин

WUE 6512 BA

Самостојна машина за перење (6 kg, 1000 rpm)

Самостојна машина за перење (6 kg, 1000 rpm) WUE 6512 BA
 • 2 кг чисти алишта за 14 мин
 • AntiCrease®: алишта без брчки
 • Акција на барабанот во форма на бран за понежен третман

WUE6511BS

Самостојна машина за перење (6 kg, 1000 rpm)

Самостојна машина за перење (6 kg, 1000 rpm) WUE6511BS
 • Акција на барабанот во форма на бран за понежен третман
 • Чистење на целосен капацитет за 28 мин

WUE 6612 BA

Самостојна машина за перење (6 kg, 1200 rpm)

Самостојна машина за перење (6 kg, 1200 rpm) WUE 6612 BA
 • 2 кг чисти алишта за 14 мин
 • AntiCrease®: алишта без брчки
 • Акција на барабанот во форма на бран за понежен третман

WUE 6636 XA

Самостојна машина за перење (6 kg, 1200 rpm)

Самостојна машина за перење (6 kg, 1200 rpm) WUE 6636 XA
 • ProSmart™ инвертер мотор: висока ефикасност, висока издржливост, низок шум
 • StainExpert™ Програма: беспрекорно чистење на дамки за 24 видови дамки
 • 2 кг чисти алишта за 14 мин

WUE 6612D BA

Самостојна машина за перење (6 kg, 1200 rpm)

Самостојна машина за перење (6 kg, 1200 rpm) WUE 6612D BA
 • ProSmart™ инвертер мотор: висока ефикасност, висока издржливост, низок шум
 • StainExpert™ Програма: беспрекорно чистење на дамки за 24 видови дамки
 • 2 кг чисти алишта за 14 мин

WUE7536XA

Самостојна машина за перење (7 kg, 1000 rpm)

Самостојна машина за перење (7 kg, 1000 rpm) WUE7536XA
 • ProSmart™ инвертер мотор: висока ефикасност, висока издржливост, низок шум
 • StainExpert™ Програма: беспрекорно чистење на дамки за 24 видови дамки
 • 2 кг чисти алишта за 14 мин

WUE7512XAW

Самостојна машина за перење (7 kg, 1000 rpm)

Самостојна машина за перење (7 kg, 1000 rpm) WUE7512XAW
 • 2 кг чисти алишта за 14 мин
 • AntiCrease®: алишта без брчки
 • Акција на барабанот во форма на бран за понежен третман

WUE7511XWW

Самостојна машина за перење (7 kg, 1000 rpm)

Самостојна машина за перење (7 kg, 1000 rpm) WUE7511XWW
 • Акција на барабанот во форма на бран за понежен третман
 • Чистење на целосен капацитет за 28 мин

WUE 7536 XA

Самостојна машина за перење (7 kg, 1000 rpm)

Самостојна машина за перење (7 kg, 1000 rpm) WUE 7536 XA
 • ProSmart™ инвертер мотор: висока ефикасност, висока издржливост, низок шум
 • StainExpert™ Програма: беспрекорно чистење на дамки за 24 видови дамки
 • 2 кг чисти алишта за 14 мин

WTV 7522 XCW

Самостојна машина за перење (7 kg, 1000 rpm)

Самостојна машина за перење (7 kg, 1000 rpm) WTV 7522 XCW
 • ProSmart™ инвертер мотор: висока ефикасност, висока издржливост, низок шум
 • StainExpert™ Програма: беспрекорно чистење на дамки за 24 видови дамки
 • 2 кг чисти алишта за 14 мин

WUE 7511 X0A

Самостојна машина за перење (7 kg, 1000 rpm)

Самостојна машина за перење (7 kg, 1000 rpm) WUE 7511 X0A
 • Акција на барабанот во форма на бран за понежен третман
 • Чистење на целосен капацитет за 28 мин

WUE 7636 X0A

Самостојна машина за перење (7 kg, 1200 rpm)

Самостојна машина за перење (7 kg, 1200 rpm) WUE 7636 X0A
 • ProSmart™ инвертер мотор: висока ефикасност, висока издржливост, низок шум
 • StainExpert™ Програма: беспрекорно чистење на дамки за 24 видови дамки
 • 2 кг чисти алишта за 14 мин
резултати (59)